วัดพนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา

โรงแรม กรุงศรี ริเวอร์|โรงแรม ริเวอร์วิวเพลส อยุธยา

โรงแรม อื่น ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลิกที่นี่

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
พระนครศรีอยุธยา
 พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : วั ด พ นั ญ เ ชิ ง ว ร วิ ห า ร : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

วัดพนัญเชิงวรวิหาร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระพุทธไตรรัตนนายก ( หลวงพ่อโต ) วัดพนัญเชิงวรวิหาร ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

วัดพนัญเชิงวรวิหาร ........ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ทางทิศใต้ฝั่งตรงข้ามของเกาะเมือง ห่างจากตัวเมืองราว 5 กิโลเมตร หรือเมื่อออกจาก วัดใหญ่ชัยมงคล ถีงถนนใหญ่แล้วเลี้ยวซ้าย

วัดนี้เป็นวัดที่มีมาก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างพระพุทธรูป ซึ่งเป็นพระประธานในพระวิหารชื่อพระเจ้าพนัญเชิง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1867 นับเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยที่มีอายุมากที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หน้าตักกว้าง 20.17 เมตร และสูงจากชายพระชงฆ์ถึงพระรัศมี 19 เมตร ฝีมือปั้นงดงาม เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อคราวพระนครศรีอยุธยาจะเสียแก่ข้าศึกนั้น พระพุทธรูปองค์นี้ มีน้ำพระเนตรไหลออกมาทั้ง 2 ข้าง

 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony

ภาพถ่ายจาก วัดพนัญเชิงวรวิหาร :-
วัดพนัญเชิงวรวิหาร พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ
 

สถานที่ใกล้เคียง

วัดใหญ่ชัยมงคล อยู่ห่างจากวัดพนัญเชิงวรวิหาร 1.4 กิโลเมตร

 
 

สถานที่พักแรม :-

โรงแรม อยุธยาธานี ( Ayuttaya Thanee Hotel )
โรงแรม อโยธยา ( Ayothaya Hotel )  English
โรงแรมอยุธยา ริเวอร์ไซด์ ( Ayothaya Riverside Hotel )  English
อู่ทอง อินน์ ( U-Thong Inn Executive Hotel )  English | Thai
โรงแรม กรุงศรี ริเวอร์ ( Krungsri River Hotel )  English | Thai
วรบุรี อโยธยา คอนเว็นชั่น รีสอร์ท  English | Thai


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลิกที่นี่เลยจ้า..


โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ทั่วไทยคลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

แวะชิมริมทาง :-


ไอศกรีมกรุงเก่า ( ไอศกรีมกะทิสด สูตรโบราณ ) ไอศกรีมกรุงเก่า
( ไอศกรีมกะทิสด สูตรโบราณ )

จำหน่าย ไอศกรีมกะทิสด มะพร้าวอ่อน
เวลาเปิด 7.00 - 16.00 น.
อร่อย หวาน มัน เย็นชื่นใจ

ข้างกำแพงวัดใหญ่ชัยมงคล
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา


ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-2955014
คุณ สุนันทา วารี ( เจ๊จุก )

โรตีสายไหมบังอิมรอน โรตีสายไหม บังอิมรอน
จำหน่าย โรตีสายไหม
แผ่นแป้งและเส้นสายไหมทำกันสดๆ ใหม่ๆ
ไม่มีของเหลือตกค้าง

ใกล้วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์
085-8124288 คุณสรายุทธ
 

ร้านอาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร้านอาหารในจังหวัดอื่น ๆ คลิกที่นี่
 

รับสร้างบ้านทรงไทย :-


สมหมาย ทรงไทย ( รับสร้างบ้านทรงไทย ทั่วประเทศ & ทั่วโลก ) สมหมาย ทรงไทย
รับสร้างบ้านทรงไทย ทั่วประเทศ & ทั่วโลก
งานไม้, งานฝีมือ, ลงรักปิดทอง,
ศาลพระภูมิ, ซุ้มไม้ต่าง ๆ

ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน

ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์
081-7579699
ส.อ.กฤตยา เปี่ยมไชย


 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา เวลาทำการ 8.30 - 17.00 น.
โทรศัพท์ 035-322730-1 โทรสาร 035-322730

 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
.. จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต )ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน)
ขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 38.5 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 70 )
จากนั้นแยกซ้ายเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วขับตรงไปประมาณ 3.8 กิโลเมตร
จากนั้นท่านจะพบ วงเวียนเจดีย์ วัดสามปลื้ม ให้ท่านเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไป ประมาณ 2.1 กิโลเมตร ก็จะถึง วัดพนัญเชิงวรวิหาร ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของท่าน


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะหรือเปล่า
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

ข้อมูลจากคู่มือท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม