วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา

โรงแรม กรุงศรี ริเวอร์|โรงแรม ริเวอร์วิวเพลส อยุธยา

โรงแรม อื่น ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลิกที่นี่

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
วัดพระศรีสรรเพชญ์
วัดพระศรีสรรเพชญ์
พระนครศรีอยุธยา
 พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : วั ด พ ร ะ ศ รี ส ร ร เ พ ช ญ์ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

วัดพระศรีสรรเพชญ์
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ........ เป็นวัดที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวง เช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่กรุงเทพฯ และวัดมหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัย ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ใช้เป็นที่ประทับ ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงสร้างพระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ แล้วโปรดฯ ยกให้เป็นเขตพุทธาวาส เพื่อประกอบพิธีสำคัญต่างๆ ของบ้านเมือง จึงเป็นวัดในเขตพระราชวัง ที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ต่อมาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงสร้างพระสถูปเจดีย์องค์ตะวันออกเพื่อบรรจุอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระราชบิดา เมื่อ พ.ศ. 2035 องค์กลางบรรจุ พระอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 พระเชษฐาธิราช ในปี พ.ศ. 2042 ทรงสร้างพระวิหาร และในปีถัดมา ทรงหล่อพระพุทธรูปยืนสูง 8 วา หรือ 16 เมตร หุ้มด้วยทองคำหนัก 286 ชั่ง ถวายพระนามว่า " พระศรีสรรเพชญดาญาณ " ซึ่งภายหลังเมื่อเสียกรุง พ.ศ. 2310 พม่าได้เผาลอกทองคำไปหมด และองค์พระก็เสียหายมาก เจดีย์องค์ที่ 3 ถัดมาทางทิศตะวันตก เป็นเจดีย์บรรจุ พระอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ซึ่งสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 พระราชโอรสได้โปรดให้สร้างขึ้น

 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony

ภาพถ่ายจาก วัดพระศรีสรรเพชญ์ :-
วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระศรีสรรเพชญ์
วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระศรีสรรเพชญ์
วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระศรีสรรเพชญ์    
 

สถานที่ใกล้เคียง

วิหารมงคลบพิตร อยู่ห่างจากวัดพระศรีสรรเพชญ์ 20 เมตร

 
 

สถานที่พักแรม :-

โรงแรม อยุธยาธานี ( Ayuttaya Thanee Hotel )
โรงแรม อโยธยา ( Ayothaya Hotel )  English
โรงแรมอยุธยา ริเวอร์ไซด์ ( Ayothaya Riverside Hotel )  English
อู่ทอง อินน์ ( U-Thong Inn Executive Hotel )  English | Thai
โรงแรม กรุงศรี ริเวอร์ ( Krungsri River Hotel )  English | Thai
วรบุรี อโยธยา คอนเว็นชั่น รีสอร์ท  English | Thai


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลิกที่นี่เลยจ้า..


โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ทั่วไทยคลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

ร้านอาหาร :-


อนันต์หมูกะทะ อนันต์หมูกะทะ
จำหน่ายอาหารบุฟเฟ่ต์
เวลาเปิด 11.00 น. - 23.00 น. ทุกวัน
สี่แยกวัดพระญาติ ถนนโรจนะ
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
เจ้าของกิจการ
ท่าน สจ.อรรถพล เทียมมโนและครอบครัว

ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์
035-213652

ร้านอาหารสมบัติเจ้าพระยา ร้านอาหารสมบัติเจ้าพระยา
จำหน่าย อาหารตามสั่ง
19 หมู่ 3 ถนนอู่ทอง ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

1. ต้มยำกุ้งแม่น้ำมะพร้าวอ่อน
2. กุ้งแม่น้ำเจ้าพระยา ( ตัวใหญ่ )
3. ปลาช่อนลุยสวน ( สมุนไพร )
4. ต้มยำปลาคัง ปลาม้า ปลาเนื้อ่อน
5. ยำถั่วพลูกุ้งสด
6. ส้มตำเอ็นหอย ปูกะตอย

ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-9475016
 

ร้านอาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร้านอาหารในจังหวัดอื่น ๆ คลิกที่นี่
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา เวลาทำการ 8.30 - 17.00 น.
โทรศัพท์ 035-322730-1 โทรสาร 035-322730

 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
.. จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต )ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน)
ขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 38.5 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 70 )
จากนั้นแยกซ้ายเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วขับตรงไปประมาณ 3.8 กิโลเมตร
จากนั้นท่านจะพบ วงเวียนเจดีย์ วัดสามปลื้ม ให้ท่านขับตรงไป
( ถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปวัดใหญ่ชัยมงคล และวัดพนัญเชิงฯ )
จากเจดีย์ให้ท่านขับตรงไป ประมาณ 3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวามือ ( ถ้าเลี้ยวซ้ายมือจะไปจังหวัดสุพรรณบุรี ) เลี้ยวขวา แล้วขับตรงไปประมาณ 500 เมตร จากนั้นจอดรถ
สังเกตทางด้านซ้ายมือ ท่านจะเห็นวิหารมงคลบพิตร จอดรถแล้วเดินไปยังวิหารมงคลบพิตร ซึ่ง วัดพระศรีสรรเพชญ์ จะอยู่ติดกับวิหารมงคลบพิตร


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะหรือเปล่า
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

ข้อมูลจากคู่มือท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม