กรุงเทพมหานคร


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
กรุงเทพมหานคร "ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษ แก้ปัญหารถติด ทุกชีวิตรื่นรมย์"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

 • สะพานพระราม 8
 • ศาลหลักเมือง
 • สนามหลวง
 • สวนสัตว์ดุสิต
 • สวนหลวง ร.9
 • พระบรมรูปทรงม้า
 • พระบรมมหาราชวัง
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว )
 • จิตรกรรมฝาผนัง ( วัดพระแก้ว )
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ( วัดโพธิ์ )
 • สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ

 • สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
   

 • สะพานพระราม8 ภาพโดย นักเดินทาง
  แนะนำที่เที่ยวให้เรา

  ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


  ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
  มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
  ฝากข่าว
  โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
  โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
  ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
  : : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
  เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
  ตั้งกระทู้ใหม่
   
  : : : จังหวัดกรุงเทพมหานคร : : :
  ข้อมูลทั่วไป :
  กรุงเทพมหานคร หรือบางกอก เมืองหลวงของประเทศไทย เริ่มก่อตั้งภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงครองราชย์ ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน เดือน 5 แรม 9 ค่ำ ปีขาล พ.ศ. 2325 พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังทางคุ้งแม่น้ำฟากตะวันออก เนื่องจากเป็นชัยภูมิที่ดีกว่ากรุงธนบุรี เพราะมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวคูเมืองทางด้านตะวันตกและด้านใต้

  อาณาเขตของกรุงเทพฯ ในขั้นแรกถือเอาแนวคูเมืองเดิมฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรี คือ แนวคลองหลอด ตั้งแต่ปากคลองตลาด จนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์

  บริเวณที่สร้างพระราชวังนั้นเดิมเป็นที่อยู่อาศัยของพระยาราชเศรษฐีและชาวจีน ซึ่งได้โปรดให้ย้ายไปอยู่ที่สำเพ็ง ในการก่อสร้างได้ตั้งพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันอาทิตย์ เดือน 6 ขึ้น 10 ค่ำ ย่ำรุ่งแล้ว 54 นาที (21 เมษายน พ.ศ. 2325) พระราชวังแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2328 จึงได้จัดให้มีพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบแผนรวมทั้งงานฉลองพระนคร โดยพระราชทานนามพระนครใหม่ว่า "กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลก ภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมาน อวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์"

  และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนคำว่า "บวรรัตนโกสินทร์" เป็นคำว่า "อมรรัตนโกสินทร์" และในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้รวมจังหวัดธนบุรีเข้าไว้ด้วยกับกรุงเทพฯ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น "กรุงเทพมหานคร" เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515
   
  Top
  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
  ตลาดนัดจตุจักรมีสินค้ามากมายให้เลือก เช่น สินค้าพื้นเมือง, เครื่องจักสาน,
  เครื่องประดับ, เสื้อผ้า ฯลฯ
  ปากคลองตลาด เป็นตลาดค้าส่งผักสด, ผลไม้, ดอกไม้, กล้วยไม้
  บางลำพู จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป, เครื่องหนัง
  สินค้าประเภทหัตถกรรมหาซื้อได้ที่ร้านจิตรลดา เป็นสินค้าที่ผลิตจากศูนย์ศิลปาชีพ
  โบ๊เบ๊, สำเพ็ง เป็นศูนย์รวมเสื้อผ้านานาชนิด
   
  เส้นทางคมนาคม
  มีรถโดยสาร รถแท็กซี่ สะดวกแก่การเดินทาง
  Top
  ตราประจำจังหวัด
  รูปพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
  Top
  ต้นไม้ประจำจังหวัด
  " ไทรย้อยใบแหลม " Ficus Benjamina Linn.
   
  อาณาเขต

  มีพื้นที่ 5,585 ตารางกิโลเมตร

  ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี และนครนายก
  ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ และสมุทรสาคร
  ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
  ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม

  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 50 เขต คือ
  1. เขตบางรัก
  2. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
  3. เขตพระนคร
  4. เขตสัมพันธวงศ์
  5. เขตสาทร
  6. เขตคลองเตย
  7. เขตบางคอแหลม
  8. เขตยานนาวา
  9. เขตวัฒนา
  10. เขตบางนา
  11. เขตประเวศ
  12. เขตพระโขนง
  13. เขตลาดกระบัง
  14. เขตสวนหลวง
  15. เขตดุสิต
  16. เขตปทุมวัน
  17. เขตราชเทวี
  18. เขตดินแดง
  19. เขตห้วยขวาง
  20. เขตคันนายาว
  21. เขตบางกะปิ
  22. เขตบึงกุ่ม
  23. เขตวังทองหลาง
  24. เขตสะพานสูง
  25. เขตดอนเมือง
  26. เขตบางซื่อ
  27. เขตพญาไท
  28. เขตหลักสี่
  29. เขตคลองสามวา
  30. เขตจตุจักร
  31. เขตบางเขน
  32. เขตมีนบุรี
  33. เขตลาดพร้าว
  34. เขตสายไหม
  35. เขตหนองจอก
  36. เขตตลิ่งชัน
  37. เขตทวีวัฒนา
  38. เขตบางกอกน้อย
  39. เขตบางกอกใหญ่
  40. เขตบางแค
  41. เขตบางพลัด
  42. เขตภาษีเจริญ
  43. เขตหนองแขม
  44. เขตคลองสาน
  45. เขตจอมทอง
  46. เขตทุ่งครุ
  47. เขตธนบุรี
  48. เขตบางขุนเทียน
  49. เขตบางบอน
  50. เขตราษฎร์บูรณะ
  Top

  หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 02 )
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 694-1222
  ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว 282-9773-6
  แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

  - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
  ค้นหาคำว่า :
  Add Web
   
  -:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

   บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

  ส่งและดูภาพทั่วไทย
  ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

  ส่งการ์ดท่องเที่ยว
  ส่งการ์ดท่องเที่ยว

  ปฏิทินท่องเที่ยว
  ปฏิทินท่องเที่ยว

  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

  เล่าเรื่องเที่ยว
  เล่าเรื่องเที่ยว

  - - - - - - - - - - - - - - - -

      
   
  Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม