ล่องเรือแม่น้ำบางปะกง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

โรงแรม วังธารา แอนด์ รีสอร์ท

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ฉะเชิงเทรา
 ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ล่ อ ง เ รื อ แ ม่ น้ำ บ า ง ป ะ ก ง : : :
-->ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber-shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony<--

ล่องเรือแม่น้ำบางปะกง
ณ แม่น้ำบางปะกง
ท่าน้ำโรงเจหลวงพ่อโสธร
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
           อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ล่องเรือ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูการท่องเที่ยว
... ทุกฤดู ท่องเที่ยวได้ทุกวันนะครับ
 
อาหาร
... หน้าวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีร้านอาหารหลายร้าน
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" ล่องเรือ..แม่น้ำบางปะกง " ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ไป - กลับ
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- วัดโสธรวรารามวรวิหาร

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากการล่องเรือ..แม่น้ำบางปะกง :-
เรือ วัดโสธร ฯ โรงเจหลวงพ่อโสธร แม่น้ำบางปะกง
มัคคุเทศก์ โรงพยาบาล สะพานฉะเชิงเทรา บ้านเรือนริมน้ำ
วัดแหลมใต้ สะพานรถไฟ วัดจีนประชาสโมสร บ้านเรือนริมน้ำ
วัดสายชล ณ รังษี เขื่อนทดน้ำบางปะกง ยามเย็น ยามเย็น
ยามเย็น ยามเย็น ยามเย็น วัดโสธร ฯ

... บรรยากาศที่เหลือ..อีกเยอะ..คุณ..ไปดูเอาเอง..นะครับ...
Top

ล่องเรือ..แม่น้ำบางปะกง :-

รายละเอียดคร่าวๆ :-

นำท่านล่องเรือ " ขวัญนที " ชม พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ใหญ่และสวยงามที่สุด สัมผัสธรรมชาติ ชมทิวทัศน์ และสถานที่สำคัญสองฝั่งริมน้ำ อาทิ อาคารไม้สักใหญ่ที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำหนักกรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์ แนวกำแพงเมืองโบราณ วัดสำคัญต่างๆ ย่านเศรษฐกิจเก่าแก่ เรือนแพ ตลาดท้องน้ำในอดีต ถึงตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ำโบราณ อายุกว่า 100 ปี
 
Top

สนใจล่องเรือ..แม่น้ำบางปะกง :-

สำรองบัตรได้ที่ :-
..... เคาน์เตอร์..ท่าน้ำโรงเจหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร

เปิดบริการ :-
..... ทุกวัน

เวลาที่ใช้ในการล่องเรือ :-
..... ไป - กลับ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

ตารางการล่องเรือ :-
..... จันทร์ - ศุกร์ .. มี 2 รอบ ..
..... 11.30 - 13.30 น. และ 14.00 - 16.00 น.

..... เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ .. มี 5 รอบ ..
..... 09.30 -11.30 น. , 11.30 - 13.30 น. , 14.00 - 16.00 น.
..... 15.00 - 17.00 น. , 16.00 - 18.00 น.

หมายเหตุ เพื่อความสะดวก กรุณาจองบัตรที่นั่งล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม + ติดต่อเรือนำเที่ยว :-
บริษัท บางปะกง ชาเตอร์ จำกัด
420 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทร 038-514333, 038-518881

          http://www.bpkcharter.com

          ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 12/624
 
 

สถานที่พักแรม :-


โรงแรม วังธารา แอนด์ รีสอร์ท ( Wangtara Hotel & Resort ) แผนที่โรงแรม


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา คลิกที่นี่เลยจ้า..


โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ทั่วไทยคลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

การเดินทาง :-

สถานที่ลงเรือ คือ ท่าน้ำโรงเจหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร

การเดินทางไปตัวเมืองฉะเชิงเทราคลิกที่นี่

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ( ห้างเซ็นทรัลรามอินทรา ) ใช้ถนนรามอินทรามุ่งหน้าสู่มีนบุรี ขับตรงไปประมาณ 15.3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 304 จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 42.8 กิโลเมตร จะพบทางแยก แยกขวาไปอำเภอบางปะกง ( ซึ่งเป็นเส้นทางที่ไปจังหวัดชลบุรี ) แยกซ้ายจะเข้าตัวเมืองฉะเชิงเทรา ให้ท่านแยกซ้ายมือไปยังตัวเมืองฉะเชิงเทรา จากนั้นประมาณ 800 เมตรท่านจะผ่านสถานีรถไฟ ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน จากสถานีรถไฟขับตรงไปประมาณ 500 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไปประมาณ 2.2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไปประมาณ 300 เมตร ก็จะถึง วัดโสธรวรารามวรวิหาร ซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน
( ทางด้านขวามือของท่าน จะเป็นอาคารจอดรถของวัดโสธรฯ จอดฟรี ! ) ให้ท่านเลี้ยวขวาเข้าไปจอดรถในอาคารจอดรถ

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

ทางรถโดยสารประจำทาง :-
จากสถานีขนส่งสายเหนือ ( หมอชิต 2 ) นั่งรถสายกรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที ไปลงที่ บขส.ใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นต่อรถสองแถวไปยังวัดโสธรฯ

ทางรถไฟ :-
จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ถึงสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที จากนั้นต่อรถสองแถว ซึ่งจอดให้บริการอยู่บริเวณสถานีรถไฟไปยังวัดโสธรฯ
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม