วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์วัดโสธร : 038 - 511048

ปั้นทรายโลก อลังการประติมากรรมทรายในร่ม

ตลาดน้ำบางคล้า ตลาดบ้านใหม่ ตลาดคลองสวน

ลอยกระทง สวนมรุพงษ์ ริมแม่น้ำบางปะกง

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

 

 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ฉะเชิงเทรา
 ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : วั ด โ ส ธ ร ว ร า ร า ม ว ร วิ ห า ร : : :
-->ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber-shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony<--

วัดโสธรวรารามวรวิหาร
อยู่ในอำเภอเมือง
เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธโสธร หรือที่ชาวบ้านเรียก " หลวงพ่อโสธร " ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพนับถือ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 165 ซม. สูง 198 ซม.

วัดโสธรวรารามวรวิหาร ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เวลาเปิด - ปิด พระอุโบสถหลังใหม่

วันธรรมดา
07.00 - 16.30 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดต่าง ๆ
07.00 - 17.00 น.
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-
หลวงพ่อพระพุทธโสธร ประวัติหลวงพ่อโสธร มีตำนานกล่าวไว้ว่า ได้มีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ 3 องค์ลอยตามน้ำผ่านเมืองปราจีนบุรีมา แล้วไปผุดที่ตำบลสัมปทวน แขวงเมืองฉะเชิงเทรา ชาวบ้านไปพบเข้าจึงเอาเชือกพรวนไปผูกมัดพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์นี้ แล้วช่วยกันฉุดลากขึ้น แต่ไม่สามารถจะนำขึ้นมาจากน้ำได้ พระพุทธรูปองค์ใหญ่จึงลอยตามกระแสน้ำเรื่อยไป และไปผุดขึ้นที่บ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม ชาวบ้านแหลมจึงอัญเชิญประดิษฐานไว้ที่วัดบ้านแหลม ส่วนองค์เล็กไปผุดขึ้นที่คลองใกล้วัดบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ชาวบ้านจึงอัญเชิญประดิษฐานไว้ที่วัดบางพลี ส่วนหลวงพ่อโสธรซึ่งเป็นองค์กลางนั้นผุดขึ้นที่หน้าวัดโสธร ประชาชนได้ช่วยกันฉุดแต่ไม่ขึ้น จนอาจารย์คนหนึ่งมาตั้งศาลเพียงตา ทำพิธีบวงสรวง แล้วเอาด้ายสายสิญจน์คล้องไว้กับพระหัตถ์ จึงอัญเชิญขึ้นมาได้สำเร็จ และนำมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดโสธรจนถึงปัจจุบัน เทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธรประจำปีมีปีละ 3 ครั้ง คือ กลางเดือน 12 และกลางเดือน 5 และช่วงเทศกาลตรุษจีน
 

งานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธร
1. งานเทศกาลเดือน 5 เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ ถึงแรม 2 ค่ำ รวม 3 วัน 3 คืน เป็นงานฉลองสมโภชในวันที่อาราธนาหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้

2. งานเทศกาลเดือน 12 เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 12 ค่ำ ถึงแรม 1 ค่ำ เนื่องจากในปี พ.ศ. 2433 เกิดโรคฝีดาษระบาดทั่ว ชาวบ้านจึงบนบานต่อหลวงพ่อโสธร ขอให้หายและได้จัดพิธีสมโภชจนกลายเป็นประเพณีสืบต่อกันมา ปัจจุบันทางจังหวัดฉะเชิงเทราและทางวัดโสธรฯ ได้ร่วมกันจัด "งานนมัสการพระพุทธโสธร และงานกาชาดฉะเชิงเทรา" ขึ้นเป็นประจำ มีการเฉลิมฉลองและการจัดขบวนแห่หลวงพ่อโสธรจำลองทั้งทางบกและทางน้ำ

3. งานเทศกาลตรุษจีน จัดโดยสมาคมชาวจีน พร้อมด้วยพ่อค้าประชาชน และข้าราชการ เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึงขึ้น 5 ค่ำ ( ตามจันทรคติของจีน ) รวม 5 วัน 5 คืน

หลวงพ่อพระพุทธโสธร ภาพโดย นักเดินทาง


  ชมภาพและรายละเอียดคลิกที่นี่
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- งานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธร
- กำหนดการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธร
- ล่องเรือแม่น้ำบางปะกง ลงเรือที่ท่าน้ำโรงเจหลวงพ่อโสธร

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจาก นักเดินทาง โดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon

ภาพถ่ายจากวัดโสธรวรารามวรวิหาร :-
พระอุโบสถหลังใหม่ ภายในพระอุโบสถหลังใหม่
ภายในพระอุโบสถหลังเก่า ภายในพระอุโบสถหลังเก่า
 

อาหารการกิน :-


ร้านจีฟั่น ข้าวมันไก่เบตงพันธุ์แท้ ร้านจีฟั่น ข้าวมันไก่เบตงพันธุ์แท้
จำหน่ายข้าวมันไก่เบตงพันธุ์แท้

ห่างจากวัดโสธรฯ 500 เมตร
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

(ออกจากประตูวัดแล้วเลี้ยวซ้าย)

โทรศัพท์ : 081-9903407
 
 

ของฝาก :-


สิริเพ็ญ เบเกอรี่ สิริเพ็ญ เบเกอรี่
จำหน่ายเบเกอรี่และเค็ก
* รับสั่งและรับจัดส่งทุกจังหวัด *

18 ถนน เอมอรอุทิศ 3 ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

 
 

สถานที่พักแรม :-


โรงแรม วังธารา แอนด์ รีสอร์ท ( Wangtara Hotel & Resort ) แผนที่โรงแรม


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา คลิกที่นี่เลยจ้า..


โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ทั่วไทยคลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร. 038 - 511048

 
 

การเดินทาง :-


พิกัด GPS ( จีพีเอส ) : ละติจูด 13 ํ 40' 26.8" ลองติจูด 101 ํ 03' 58.4"

จากกรุงเทพ ฯ ( ห้างเซ็นทรัลรามอินทรา ) - วัดโสธร ฯ.. ระยะทาง 62 กิโลเมตร

การเดินทางไปตัวเมืองฉะเชิงเทราคลิกที่นี่

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ( ห้างเซ็นทรัลรามอินทรา ) ใช้ถนนรามอินทรามุ่งหน้าสู่มีนบุรี ขับตรงไปประมาณ 15.3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 304 จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 42.8 กิโลเมตร จะพบทางแยก แยกขวาไปอำเภอบางปะกง ( ซึ่งเป็นเส้นทางที่ไปจังหวัดชลบุรี ) แยกซ้ายจะเข้าตัวเมืองฉะเชิงเทรา ให้ท่านแยกซ้ายมือไปยังตัวเมืองฉะเชิงเทรา จากนั้นประมาณ 800 เมตรท่านจะผ่านสถานีรถไฟ ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน จากสถานีรถไฟขับตรงไปประมาณ 500 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไปประมาณ 2.2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไปประมาณ 300 เมตร ก็จะถึง วัดโสธรวรารามวรวิหาร ซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน
( ทางด้านขวามือของท่าน จะเป็นอาคารจอดรถของวัดโสธรฯ จอดฟรี ! ) ให้ท่านเลี้ยวขวาเข้าไปจอดรถในอาคารจอดรถ

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ


ทางรถโดยสารประจำทาง :-
จากสถานีขนส่งสายเหนือ ( หมอชิต 2 ) นั่งรถสายกรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที ไปลงที่ บขส.ใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นต่อรถสองแถวไปยังวัดโสธรฯ

ทางรถไฟ :-
จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ถึงสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที จากนั้นต่อรถสองแถว ซึ่งจอดให้บริการอยู่บริเวณสถานีรถไฟไปยังวัดโสธรฯ
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม