ค้างคาววัดโพธิ์บางคล้า อำเภอบางคล้า ฉะเชิงเทรา


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ฉะเชิงเทรา
 ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : วั ด โ พ ธิ์ บ า ง ค ล้ า : : :
-->ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber-shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony<--

วัดโพธิ์บางคล้า
อำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดโพธิ์บางคล้า ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

วัดโพธิ์บางคล้า
...... ภายในบริเวณวัดมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วย ค้างคาวนับแสนตัว เป็นค้างคาวที่กินผลไม้เป็นอาหาร เรียกกันว่า ค้างคาวแม่ไก่
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจาก วัดโพธิ์บางคล้า :-
วัดโพธิ์บางคล้า หลวงพ่อโต ค้างคาวแม่ไก่ ค้างคาวแม่ไก่
 
ภาพทั้งหมดจาก นักเดินทาง โดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon

ภาพถ่ายจาก วัดโพธิ์บางคล้า :-
ค้างคาวแม่ไก่ ค้างคาวแม่ไก่
ห้อยหัว ตาใสแจ๋ว
 

สถานที่พักแรม :-


เรนโบว์ อโรคยา โฮลิสติก เฮลท์ รีสอร์ท


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา คลิกที่นี่เลยจ้า..


โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ทั่วไทยคลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

การเดินทาง :-


พิกัด GPS ( จีพีเอส ) : ละติจูด 13 ํ 43' 18.0" ลองติจูด 101 ํ 12' 09.0"

จากกรุงเทพ ฯ ( ห้างเซ็นทรัลรามอินทรา ) - วัดโพธิ์บางคล้า.. ระยะทาง 85 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ( ห้างเซ็นทรัลรามอินทรา ) ใช้ถนนรามอินทรามุ่งหน้าสู่มีนบุรี ขับตรงไปประมาณ 15.3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 304 จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 42.8 กิโลเมตร จะพบทางแยก แยกขวาไปอำเภอบางปะกง ( ซึ่งเป็นเส้นทางที่ไปจังหวัดชลบุรี ) แยกซ้ายจะเข้าตัวเมืองฉะเชิงเทรา ให้ท่านแยกซ้ายมือไปยังตัวเมืองฉะเชิงเทรา จากนั้นประมาณ 800 เมตรท่านจะผ่านสถานีรถไฟ ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน จากสถานีรถไฟขับตรงไปประมาณ 500 เมตร

( ถ้าเลี้ยวขวาจะเป็นเส้นทางไป วัดโสธรวรารามวรวิหาร )
( ถ้าตรงไป จะเป็นเส้นทางไป อำเภอบางคล้า และ อำเภอกบินทร์บุรี )

ให้ท่านขับตรงไป ประมาณ 5.3 กิโลเมตร จากนั้น เลี้ยวซ้าย เข้าถนน 304 ( ไปทางอำเภอกบินทร์บุรี ) แล้วขับตรงไป ประมาณ 14.1 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 17 - 18 ) จากนั้น เลี้ยวซ้าย เข้าถนน 3121 แล้วขับตรงไป ประมาณ 5.8 กิโลเมตร จากนั้น เลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไป ประมาณ 400 เมตร ก็จะถึง วัดโพธิ์บางคล้า ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของท่าน


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย ค้างคาวยังมีเยอะมั๊ย เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม