น้ำตกพลิ้ว จันทบุรี

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
จันทบุรี
   จั น ท บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : น้ำ ต ก พ ลิ้ ว : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

น้ำตกพลิ้ว
อยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงาม มีน้ำตลอดปี ปกติน้ำใสมากสามารถมองเห็นพื้นล่าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินและทรายในระดับลึกกว่า 2 เมตร ภายในบริเวณน้ำตกและลำคลองมีปลาใหญ่น้อยหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นที่ตื่นตาตรึงใจกับฝูงปลาแก่ผู้ที่ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะปลาพวงหิน

น้ำตกพลิ้ว ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูกาลท่องเที่ยว
... น้ำตกพลิ้วมีน้ำตลอดปี
 
เวลาเปิด - ปิด
... น้ำตกพลิ้ว เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. ทุกวัน
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
... ผู้ใหญ่ 40 บาท
... เด็ก 20 บาท
 
อาหาร
... มีร้านค้าและร้านขายอาหาร
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" น้ำตกพลิ้ว " มีทั้งหมด 1 ชั้น จากที่จอดรถเดินเข้าไปประมาณ 500 เมตร
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- อลงกรณ์เจดีย์
- สถูปพระนางเรือล่ม
- แผนที่การเดินทางไปยังน้ำตกพลิ้ว
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากน้ำตกพลิ้ว :-
ป้ายชื่อน้ำตกพลิ้ว รายละเอียดน้ำตก สะพานไปชมน้ำตก น้ำตกพลิ้ว
น้ำตกพลิ้ว น้ำตกพลิ้ว น้ำตกพลิ้ว  
 

ภาพถ่ายจากน้ำตกพลิ้ว :- บรรยากาศทั่วไป
ป้ายชื่ออุทยาน ฯ เจ้าหน้าที่ นิยมนั่งถ่ายรูป แม่ลูกผูกพัน
ที่ทำการอุทยาน ฯ ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว
ศาลเจ้าพ่อเขาสระบาป ทางเดินไปน้ำตก
 

ภาพถ่ายจากน้ำตกพลิ้ว :- ปลาพวงหิน
ปลาพวงหิน ปลาพวงหิน ปลาพวงหิน ปลาพวงหิน
ปลาพวงหิน ปลาพวงหิน    

ปลาพวงหิน..จะกินถั่วฝักยาว..เป็นอาหาร..จะเข้าไปชมน้ำตก..ก็ซื้อติดไม้ติดมือ..ไปด้วยนะ..
ปลาพวงหิน..บริเวณลำธาร..และน้ำตก..รวมๆ แล้วมี..10,000 กว่าตัวหรืออาจมากกว่านั้น...
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีบ้านพัก สถานที่กางเต็นท์ พร้อมทั้งมีร้านค้าไว้บริการ
...... ติดต่อที่พักได้ที่
งานบ้านพัก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02 - 5620760
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190
โทรศัพท์ 039 - 434528

 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรี ก่อนถึงตัวเมืองชลบุรี ให้เลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทางที่จะไปจังหวัดระยอง จากนั้นขับตรงไปประมาณ 8.7 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 344 ( มุ่งหน้าอำเภอแกลงจังหวัดระยอง และมุ่งหน้าจังหวัดจันทบุรี ) เมื่อเลี้ยวซ้ายแล้วให้ขับตรงไปทางอำเภอบ้านบึง ประมาณ 11.5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวามือไปทางอำเภอแกลง ( ถ้าตรงไปจะไปอำเภอบ้านบึง ) เมื่อเลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปประมาณ 90 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 102 บนถนนสาย 344 แต่เป็นหลักกิโลเมตรที่ 269 บนถนนสาย 3 ) จากนั้นเลี้ยวซ้าย ( ตรงนี้จะเป็นหลักกิโลเมตรที่ 269 บนถนนสาย 3 นะครับ ) แล้วขับตรงไปทางจังหวัดจันทบุรี ประมาณ 78 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย ( หลักกิโลเมตรที่ 347 - 348 ) จากนั้นขับตรงไปประมาณ 1.6 กิโลเมตร ก็จะถึงลานจอดรถ จากนั้นเดินเท้าเข้าไปยังน้ำตกประมาณ 500 เมตร

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย น้ำแห้งหรือเปล่า เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ
 
 
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - -- - - :- - -- - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม