จุดชมวิวกิโลเมตรที่ 81 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
กำแพงเพชร
 กำ แ พ ง เ พ ช ร
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : จุ ด ช ม วิ ว กิ โ ล เ ม ต ร ที่ 81 : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

จุดชมวิวกิโลเมตรที่ 81
อยู่ที่อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

จุดชมวิว ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูกาลท่องเที่ยว
... เดือนพฤศจิายน - เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวมากที่สุด
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
... ผู้ใหญ่ 40 บาท
... เด็ก 20 บาท
 
อาหาร
... อาหาร + น้ำดื่ม ต้องเตรียมไปเอง
... อาหารจะมีขาย ณ บริเวณที่ทำการอุทยาน ซึ่งห่างจากจุดชมวิวประมาณ 15 กิโลเมตร
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" จุดชมวิวกิโลเมตรที่ 81 " หรือ จุดชมวิวกิ่วกระทิง การที่เราจะเดินทางไปชม จะต้องทำบัตรผ่าน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ก่อนนะครับ
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- แผนที่การเดินทางไปยังจุดชมวิวกิโลเมตรที่ 81
- อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
- ช่องเย็น

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากจุดชมวิวกิโลเมตรที่ 81 :- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 08.10 น.
จุดชมวิว กม. 81 จุดชมวิว กม. 81 จุดชมวิว กม. 81 จุดชมวิว กม. 81
จุดชมวิว กม. 81 จุดชมวิว กม. 81 จุดชมวิว กม. 81  

... ความจริงไปถึงที่ทำการอุทยาน ตั้งแต่ 06.30 น..
... แต่ต้องรอเจ้าหน้าที่ จนถึงเวลา 07.30 น...
... เพื่อทำบัตรผ่านขึ้นไปยังจุดชมวิวกิโลเมตรที่ 81..และช่องเย็น...
... เลยมาถึงจุดชมวิว..ช้าไปหน่อย..มาถึงประมาณ 08.10 น.
... จริงๆ แล้วน่าจะถึงจุดชมวิว 07.10 น.
... คงจะได้เห็นหมอก..เยอะกว่านี้..สวยกว่านี้...
 

สถานที่ใกล้เคียง
ช่องเย็น เป็นจุดดูนกที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย อยู่ห่างจากจุดชมวิวกิโลเมตรที่ 81 ประมาณ 12 กิโลเมตร โดยช่องเย็นจะอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 93
 
 

สถานที่พักแรม :-
จุดชมวิวกิโลเมตรที่ 81 มีพื้นที่กางเต็นท์พักแรม พักได้ 50 คน
....... ค่าธรรมเนียมในการกางเต็นท์ 30 บาท/คน/คืน
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ กม.ที่ 65 อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
โทรศัพท์ 055-766027 , 055-766436

 
 

การเดินทาง :-

แผนที่ + การเดินทางไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต )ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ขับตรงไปประมาณ 18 กิโลเมตร จากนั้นจะพบทางแยก แยกขวามือไปจังหวัดสระบุรี แยกซ้ายมือไปจังหวัดอยุธยา ให้ท่านแยกซ้ายมือไปจังหวัดอยุธยา ( ทางหลวงหมายเลข 32 ) จากนั้นขับไปตามทางหลวงหมายเลข 32 มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ โดยจะผ่านจังหวัดอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท ตามลำดับ ขับเรื่อยไปจนถึงจังหวัดนครสวรรค์

จากตัวเมืองนครสวรรค์ เดินทางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 มุ่งหน้าสู่จังหวัดกำแพงเพชร ถึงแยกหนองเบน เลี้ยวซ้ายมือเข้าถนนหมายเลข 1072 ( ไปทางอำเภอลาดยาว ) จากนั้นขับไปตามเส้นทาง จะมีป้ายบอกทางไปอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ( อุทยานแห่งชาติคลองลานกับอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ใช้เส้นทางเดียวกัน ) ขับไปตามเส้นทางที่ไปอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ขับไปจนถึงสี่แยกตลาดคลองลาน จากนั้นถ้าท่านเลี้ยวขวาจะไปจังหวัดกำแพงเพชร ถ้าตรงไปจะไปอุทยานแห่งชาติคลองลาน ถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ให้ท่านเลี้ยวซ้ายที่แยกนี้ แล้วขับตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร จะถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียม จากด่านเก็บค่าธรรมเนียมขับตรงไปประมาณ 9 กิโลเมตร ก็จะถึง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

... ระยะทางจากห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต - สี่แยกตลาดคลองลาน ประมาณ 360 กิโลเมตร
... ระยะทางจากสี่แยกคลองลาน - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ประมาณ 19 กิโลเมตร
... ระยะทางจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ - ช่องเย็น ประมาณ 27 กิโลเมตร

เมื่อเดินทางไปถึงที่ทำการอุทยานแล้ว จุดแรกที่เราจะไป ก็คือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

... เพื่อทำบัตรผ่าน ขึ้นสู่จุดชมวิวกิโลเมตรที่ 81 และ ช่องเย็น
... หลังจากทำบัตรผ่านแล้ว ก็เดินชมข้อมูล + รูปภาพ ภายในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกันก่อน

จากนั้นขับรถออกจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว แล้วเลี้ยวขวา จากนั้นจะพบป้อมเจ้าหน้าที่ ยื่นบัตรผ่านให้เจ้าหน้าที่ จากนั้นก็ขับรถไปตามเส้นทาง ประมาณ 15 กิโลเมตร
ท่านจะถึง จุดชมวิวกิโลเมตรที่ 81
( เส้นทางส่วนมากจะเป็นทางโค้ง และเป็นทางลัดเลาะตามไหล่เขา ขับรถระวังหน่อยนะครับ )
( ถนนจะเป็นถนนราดยาง มี 2 เลน แต่ค่อนข้างแคบ รถสวนกันต้องระวัง)

จากจุดชมวิวกิโลเมตรที่ 81 ถ้าท่านขับรถต่อไปอีกประมาณ 12 กิโลเมตร
ท่านก็จะถึง ช่องเย็น ซึ่งเป็นสถานที่ดูนกที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย ทะเลหมอกมีมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่นครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม