น้ำตกนางครวญ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
กาญจนบุรี
 ก า ญ จ น บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : น้ำ ต ก น า ง ค ร ว ญ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

น้ำตกนางครวญ
อยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติลำคลองงู

น้ำตกนางครวญ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูกาลท่องเที่ยว
... ช่วงฤดูฝน เป็นช่วงที่น้ำตกมีน้ำมาก
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
... แล้วแต่ท่านจะเห็นสมควร
... ผมไปกัน 6 คน รถกระบะ 1 คัน 150 บาท ( คนละ 20 บาท + รถ 30 บาท )
 
อาหาร
... ไม่มีอาหาร และ ไม่มีน้ำดื่ม ( ต้องจัดเตรียมไปเอง )
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -

" น้ำตกนางครวญ " มีทั้งหมด 4 ชั้น จากที่จอดรถเดินเข้าไปประมาณ 700 เมตร ก็จะถึงน้ำตกชั้นที่ 1 จากนั้นเดินต่อไปอีก 200 เมตร ก็จะถึงน้ำตกชั้นที่ 2 จากนั้นเดินต่อไปอีก 300 เมตร ก็จะถึงน้ำตกชั้นที่ 3 จากนั้นเดินต่อไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตกชั้นที่ 4

" น้ำตกชั้นที่ 4 " เป็นชั้นที่มีความสวยงามที่สุด ( ควรมีเจ้าหน้าที่นำทาง ถ้าจะไปชั้นที่ 4 )
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- แผนที่การเดินทางไปยังน้ำตกนางครวญ
- อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony

ภาพถ่ายจากน้ำตกนางครวญ ชั้นที่ 1 :- 24 ตุลาคม
น้ำตกชั้นที่ 1 น้ำตกชั้นที่ 1 น้ำตกชั้นที่ 1 น้ำตกชั้นที่ 1

ภาพถ่ายจากน้ำตกนางครวญ ชั้นที่ 2 :-
น้ำตกชั้นที่ 2 น้ำตกชั้นที่ 2 น้ำตกชั้นที่ 2  

ภาพถ่ายจากน้ำตกนางครวญ ชั้นที่ 3 :-
น้ำตกชั้นที่ 3 น้ำตกชั้นที่ 3 น้ำตกชั้นที่ 3 น้ำตกชั้นที่ 3
 

ภาพถ่ายจากน้ำตกนางครวญ ชั้นที่ 4 :-
น้ำตกชั้นที่ 4

ภาพโดยคุณ Yi

... น้ำตกชั้นที่ 4 ควรมีเจ้าหน้าที่นำทาง ...
 

สถานที่พักแรม :-

- น้ำตกนางครวญ
  บริเวณลานจอดรถ มีสถานที่กางเต็นท์ และมีห้องน้ำ
  แต่ไม่มีอาหาร + ไม่มีน้ำดื่ม
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 08-5299-1484

 
 

การเดินทาง :-

แผนที่การเดินทางไปยังน้ำตกนางครวญ

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี

จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี ( ทางหลวงหมายเลข 338 ) มุ่งหน้าสู่นครปฐม จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี

ทั้งสองเส้นทางด้านบนจะต้องผ่านแยกนครชัยศรี

จากแยกนครชัยศรี ขับตรงไป โดยจะผ่านแยกบ้านแพ้ว ผ่านสะพานไปตัวเมืองนครปฐม ผ่านแยกไปจังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นจะถึงสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี ( สะพานนี้จะอยู่เลนซ้ายสุด )

จากแยกนครชัยศรี - สะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี.. ระยะทางประมาณ 24.4 กิโลเมตร

หมายเหตุ.. ตามแยกต่างๆ ไม่ต้องเลี้ยวนะครับ ให้ขับตรงไป
               ให้ไปขึ้นสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี


ระยะทางจากแยกนครชัยศรี - แยกบ้านแพ้ว ประมาณ 8.5 กม.
ระยะทางจากแยกบ้านแพ้ว - สะพานไปตัวเมืองนครปฐม ประมาณ 0.5 กม.
ระยะทางจากสะพานไปตัวเมืองนครปฐม - แยกไปจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 6.4 กม.
ระยะทางจากแยกไปจังหวัดสุพรรณบุรี - สะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 9 กม.


เมื่อถึงสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี ให้ท่านขับขึ้นสะพานไป หลังลงสะพานแล้ว จากนั้นขับตรงไปประมาณ 11.2 กิโลเมตร ท่านจะพบสี่แยก ( แยกซ้ายไปบ้านโป่ง ตรงไปไปถ้ำค้างคาว เลี้ยวขวาไปกาญจนบุรี ) ให้ท่านเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไป ประมาณ 15 กิโลเมตร จะถึงตัวอำเภอท่ามะกา จากนั้นให้ขับตรงไปประมาณ 18.5 กิโลเมตร จะถึงแยกซ้ายไปตัวอำเภอท่าม่วง ไม่ต้องเลี้ยว ให้ขับตรงไปประมาณ 11.1 กิโลเมตร จะผ่านศาลากลางจังหวัด ซึ่งอยู่ด้านขวามือของท่าน จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 2.4 กิโลเมตร จะผ่าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลาง เขต 1 ( ททท ) ซึ่งอยู่ด้านขวามือของท่าน เลยจาก ททท ไปประมาณ 200 เมตร ทางด้านขวามือของท่าน คือ สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นขับตรงไปประมาณ 3.9 กิโลเมตร ท่านจะผ่านแยกซ้ายมือเข้าสะพานข้ามแม่น้ำแคว ไม่ต้องเลี้ยวให้ขับตรงไป จากแยกซ้ายเข้าสะพานข้ามแม่น้ำแควขับตรงไปประมาณ 2.6 กิโลเมตร ท่านจะพบสี่แยก ถ้าตรงไปจะไปน้ำตกเอราวัณ + เขื่อนศรีนครินทร์ ให้ท่านเลี้ยวซ้ายที่แยกนี้ มุ่งหน้าสู่อำเภอไทรโยค เมื่อเลี้ยวซ้ายแล้ว ให้ขับตรงไป ( ไม่ต้องเลี้ยวที่แยกไหนนะครับ ขับตรงอย่างเดียว มุ่งหน้าสู่อำเภอทองผาภูมิ ) ประมาณ 135.7 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 125 ทางหลวงหมายเลข 323 ) ท่านจะพบสามแยก ( ตรงไปไปอำเภอทองผาภูมิ + เขื่อนเขาแหลม ถ้าเลี้ยวขวาไปอำเภอสังขละบุรี )ให้ท่านเลี้ยวขวามือไป สังขละบุรี

เมื่อเลี้ยวขวามือแล้ว ขับไปตามเส้นทาง ซึ่งเป็นทางลัดเลาะตามไหล่เขา เป็นทางโค้ง ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง ประมาณ 26.8 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 26 - 27 ) จากนั้น เลี้ยวขวามือ แล้วขับตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร จากนั้นขับตรงไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร ( ทางลูกรัง ) จากนั้นเลี้ยวขวามือ แล้วขับตรงไปประมาณ 4 กิโลเมตร ( ทางลูกรัง ) ก็จะถึง ด่านเก็บค่าธรรมเนียม จากนั้นขับไปจอดที่ลานจอดรถ แล้วเดินเท้าเข้าไปประมาณ 700 เมตร ก็จะถึง น้ำตกนางครวญ ชั้นที่ 1


...รถเก๋งไม่แนะนำ ...เพราะจะมีเส้นทางที่เป็นทางลูกรังประมาณ 10 กิโลเมตร..

...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม