แก่งคุดคู้ อ.เชียงคาน จ.เลย

เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท ( ริมฝั่งแม่น้ำโขง )

ลิงก์ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา
ดูตัวอย่างโฆษณาคลิกที่นี่เลยจ้า
 
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ เดือนละ 300 บาท ติดต่อ 08-1629-3354 โจ 
ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

 

 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เลย
   เ ล ย
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : แ ก่ ง คุ ด คู้ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

แก่งคุดคู้
อยู่ที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
เป็นแก่งหินขนาดใหญ่อยู่กลางลำน้ำโขง หินเหล่านี้มีสีสันต่างๆ เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะเป็นเวลานาน ตัวแก่งกว้างใหญ่เกือบจดสองฝั่งแม่น้ำโขง กระแสน้ำเชี่ยวกราก ช่วงหน้าแล้งราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมจะมองเห็นเกาะแก่งได้ชัดเจน เหมาะแก่การพักผ่อน

แก่งคุดคู้ ภาพโดย คุณมงคล
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพจาก ดิษฐวรรณ

ภาพถ่ายแก่งคุดคู้ :-
แก่งคุดคู้
 

การเดินทาง :-

จากกรุงเทพฯ (ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต) - แก่งคุดคู้.. ระยะทาง 555 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-
เส้นทางที่ 1 :
..จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ( ทางหลวงหมายเลข 21 ) เมื่อเลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปมุ่งหน้าอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 267 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 203 ขับตรงไปทางอำเภอภูเรือประมาณ 79 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางอำเภอภูเรือ ( ถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปอำเภอด่านซ้าย )

เมื่อท่านเลี้ยวขวามือไปทางอำเภอภูเรือเรียบร้อยแล้ว ให้ขับตรงไปประมาณ 9.4 กิโลเมตร ( ถ้าเลี้ยวขวาตรงนี้จะเป็นเส้นทางไปเกษตรที่สูงภูเรือ ) ไม่ต้องเลี้ยว ให้ขับตรงไปอีกประมาณ 8.3 กิโลเมตร ( ถ้าเลี้ยวซ้ายตรงนี้จะเป็นเส้นทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ ) ไม่ต้องเลี้ยว ให้ขับตรงไปอีกประมาณ 49.2 กิโลเมตร ท่านจะถึงตัวจังหวัดเลย (ถ้าเลี้ยวขวาตรงนี้จะเป็นเส้นทางไปอำเภอภูกระดึง และเป็นเส้นทางไปจังหวัดขอนแก่น ) ไม่ต้องเลี้ยว ให้ขับตรงไป ตามเส้นทางประมาณ 51 กิโลเมตร ท่านก็จะถึง ...แก่งคุดคู้

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย น้ำแห้งหรือเปล่า เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่นครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ
 



เส้นทางที่ 2 :
จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี เมื่อถึงตัวเมืองสระบุรีแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 89 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าเขื่อนลำตะคอง ถ้าเลี้ยวซ้ายท่านจะเข้าไปยังตัวเขื่อน ไม่ต้องเลี้ยว ให้ท่านขับตรงไปอีกประมาณ 14 กิโลเมตร จะพบกับป้ายบอกทางถนนสาย 201 กับ ถนนสาย 24 ( ที่ป้ายเขาจะเขียนว่า อำเภอโชคชัย ) ให้เลี้ยวซ้ายไปทางถนนสาย 201 จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 132 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองชัยภูมิ จากตัวเมืองชัยภูมิให้ท่านใช้ถนนหมายเลข 201 มุ่งหน้าสู่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประมาณ 97 กิโลเมตร ท่านก็จะถึงแยกชุมแพ ( ถ้าเลี้ยวขวาจะไปจังหวัดขอนแก่น ) ให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือ จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 12.7 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางอำเภอภูกระดึง ( ถนนหมายเลข 201 )


เมื่อท่านเลี้ยวขวามือไปทางอำเภอภูกระดึงเรียบร้อยแล้ว ให้ขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดเลย ประมาณ 114 กิโลเมตร ท่านก็จะถึงตัวจังหวัดเลย ( ถ้าเลี้ยวขวาจะเป็นเส้นทางไปแก่งคุดคู้ ถ้าเลี้ยวซ้ายจะเป็นเส้นทางไป อุทยานแห่งชาติภูเรือ ) ตรงนี้ให้ท่านเลี้ยวขวามือ ไปทางอำเภอเชียงคาน จากนั้นให้ขับตรงไป ตามเส้นทางประมาณ 51 กิโลเมตร ท่านก็จะถึง ...แก่งคุดคู้

... จากเลี้ยวขวามือไปภูกระดึง - ผานกเค้า 32.9 กม.
... จากเลี้ยวขวามือไปภูกระดึง - แยกซ้ายไปอำเภอภูกระดึง (ถนนหมายเลข 2019) 38.9 กม.
... จากเลี้ยวขวามือไปภูกระดึง - แยกซ้ายไปสวนหินผางาม 69.4 กม.
... จากเลี้ยวขวามือไปภูกระดึง - แยกขวาไปแก่งคุดคู้ 114 กม.


..จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) - แก่งคุดคู้
..ระยะทางประมาณ 585 กิโลเมตร

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเส้นทาง

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย น้ำแห้งหรือเปล่า เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่นครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ
 

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม