น้ำตกมิตรภาพไทย - ลาว ( น้ำตกตาดเหือง )
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ( นาแห้ว ) จ.เลย

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เลย
   เ ล ย
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : น้ำ ต ก มิ ต ร ภ า พ ไ ท ย - ล า ว : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

น้ำตกมิตรภาพไทย - ลาว
หรือ น้ำตกตาดเหือง
อยู่ที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย


เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ
ภูสวนทราย ( นาแห้ว )

น้ำตกมิตรภาพไทย-ลาว ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
... ผู้ใหญ่ 20 บาท
... เด็ก 10 บาท
 
อาหาร
... บริเวณน้ำตก ไม่มีอาหาร และไม่มีเครื่องดื่มขาย ต้องจัดเตรียมไปเองนะครับ
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ( นาแห้ว )
- แผนที่การเดินทางไปน้ำตกมิตรภาพไทย - ลาว ( น้ำตกตาดเหือง )

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony

ภาพถ่ายจากน้ำตกมิตรภาพไทย - ลาว :-
น้ำตกมิตรภาพไทย - ลาว  

ขาลง เดินสบายครับ ขาขึ้น เหงื่อหยดเลยครับผม
 

สถานที่พักแรม :-

  บริเวณจุดชมวิวลาว ( LAOS VIEW POINT ) ( ภูหัวห้อม )
    มีบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการ
    ( ห่างจากน้ำตกมิตรภาพไทย - ลาว ประมาณ 8.5 กิโลเมตร )

 

แนะนำสถานที่พักแรมที่นี่ครับ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ( นาแห้ว ) ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170
โทรศัพท์ 042-807616


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 
 

การเดินทาง :-


ทางรถยนต์ :-

จากกรุงเทพฯ - น้ำตกมิตรภาพไทย - ลาว.. ระยะทาง 482 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-
..จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ( ทางหลวงหมายเลข 21 ) เมื่อเลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปมุ่งหน้าอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 269.4 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 203 ขับตรงไปประมาณ 55.8 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 2014 ขับตรงไปประมาณ 10.5 กิโลเมตร จะถึง อำเภอด่านซ้าย

จาก อำเภอด่านซ้าย ให้ท่านใช้ถนนสาย 2113 ให้ขับตรงไปประมาณ 35.8 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 1268 จากนั้นขับตรงไปประมาณ 6.9 กิโลเมตร ( ถ้าเลี้ยวขวาตรงนี้จะเป็นเส้นทางไป ภูหัวห้อม และน้ำตกตาดเหือง หรือน้ำตกมิตรภาพไทย - ลาว ) ให้เลี้ยวขวาตรงนี้ แล้วขับตรงไปประมาณ 3.8 กิโลเมตร ก็จะถึง จุดชมวิวลาว ( LAOS VIEW POINT ) หรือเรียกอีกชื่อว่า ภูหัวห้อม

จาก จุดชมวิวลาว ( LAOS VIEW POINT ) หรือเรียกอีกชื่อว่า ภูหัวห้อม ให้ขับตรงไปประมาณ 8.2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วจอดรถ จากนั้นเดินเท้าประมาณ 50 เมตร ก็จะถึงทางลงน้ำตก เดินลงไปประมาณ 200 เมตร ก็จะถึง น้ำตกมิตรภาพไทย - ลาว

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเส้นทาง

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย น้ำตกมีน้ำเยอะหรือเปล่า
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 


แผนที่การเดินทางไปน้ำตกมิตรภาพไทย - ลาว ( น้ำตกตาดเหือง ) :-


 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม