เขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา ( โคราช )

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
นครราชสีมา
 น ค ร ร า ช สี ม า
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : เ ขื่ อ น ลำ ต ะ ค อ ง : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

เขื่อนลำตะคอง อยู่ที่ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2507 กั้นลำตะคอง ที่ช่องเขาเขื่อนลั่นและช่องเขาถ่านเสียด ก่อให้เกิดอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยสดงดงาม

เขื่อนลำตะคอง ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" อาหารการกิน " ทางด้านซ้ายมือก่อนถึงทางเข้าตัวเขื่อนมีร้านอาหารมากมาย คนจะเยอะมากในช่วงเย็นครับ...และบริเวณตัวเขื่อนก็มีอาหารบริการมากมายหลายร้านเช่นกันนะครับ

" บรรยากาศยามเย็น " เป็นอีกที่หนึ่งที่บรรยากาศยามเย็นสวยงามครับ...ชมพระอาทิตย์ตก...บริเวณอ่างเก็บน้ำ...และทานอาหารไปด้วยในตัว..
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายเขื่อนลำตะคอง...ในมุมมองต่างๆ :-
อ่างเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ ป้ายชื่อ...เขื่อน บริเวณสันเขื่อน
จุดชมวิวและถ่ายภาพ ต้นไม้..หลังเขื่อน
.... หน้าแล้งน้ำในเขื่อนจะน้อยครับ ....
ถ้าให้ดีไปช่วงปลายฝน..ต้นหนาว..ซิครับ
 

สถานที่พักแรม :-
" บริเวณตัวเขื่อน " มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี เมื่อถึงตัวเมืองสระบุรีแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา

... ระยะทางจากห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต - สระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร
... ระยะทางจากสระบุรี - ทางเข้าน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ประมาณ 35 กิโลเมตร
... ระยะทางจากสระบุรี - ทางเข้าเขื่อนลำตะคอง ประมาณ 89 กิโลเมตร
... ระยะทางจากสระบุรี - ตัวเมืองนครราชสีมา ประมาณ 151 กิโลเมตร

แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ( มิตรภาพ ) ที่ตัวเมืองสระบุรี จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 89 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าเขื่อนลำตะคอง จากนั้นเลี้ยวซ้าย เมื่อเลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงเข้าไปยังตัวเขื่อนอีกประมาณ 2 กิโลเมตร


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย น้ำแห้งหรือเปล่า
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - -- - - - - :- - - -- - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม