แผนที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

น้ำตกเหวนรก/ผาเดียวดาย/นอนเต็นท์ผากล้วยไม้

ตลาดน้ำอำเภอปากช่อง

ร้านอาหารหลานย่า

บ้านศรันยาเขาใหญ่ (บ้านพัก ร้านอาหาร กาแฟสด)

ที่พักใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ศาลา เขาใหญ่ รีสอร์ท|ชาโต เดอ เขาใหญ่

โบนันซ่า แรนช์ เขาใหญ่|จุลดิส เขาใหญ่ รีสอร์ท

บ้าน ระเบียงดาว|สักภูเดือน รีสอร์ท

ทองสมบูรณ์ คลับ|ฟาร์ม โชคชัย บูติค แคมป์

จองที่พักด้านบนผ่านระบบ Online ด้วยตัวท่านเอง
จ่ายเงินที่ 7 ELEVEN ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต

 
ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

 

 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
นครราชสีมา
 น ค ร ร า ช สี ม า
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : แ ผ น ที่ + ก า ร เ ดิ น ท า ง : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -
: : : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ : : :

การเดินทาง :-

..... ด่านเก็บค่าธรรมเนียมทั้ง 2 ด้าน จะเปิดเวลา 6.00 น. และจะปิดเวลา 21.00 น.

ทางรถยนต์ :-
เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี เมื่อถึงตัวเมืองสระบุรีแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา

... ระยะทางจากห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต - สระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร
... ระยะทางจากสระบุรี - ทางเข้าน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ประมาณ 35 กิโลเมตร
... ระยะทางจากสระบุรี - จุดกลับรถไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประมาณ 37.7 กิโลเมตร

แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ( มิตรภาพ ) ที่ตัวเมืองสระบุรี จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 37.7 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 144 ) ให้ท่านชิดเลนขวาสุด เพื่อกลับรถ หลังจากกลับรถแล้ว ให้ขับตรงมา จากนั้นให้เลี้ยวซ้าย แล้วขับไปตามเส้นทาง จนถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จากด่านเก็บค่าธรรมเนียมขับไปตามเส้นทางประมาณ 14 กิโลเมตร ก็จะถึง ที่ทำการอุทยาน ฯ


จากที่ทำการอุทยาน ฯ ขับรถไปตามเส้นทางอีกประมาณ 10 กิโลเมตร จนสุดถนนธนะรัชต์ก็จะถึงลานจอดรถ จากนั้นเดินเท้าประมาณ 20 เมตร ท่านก็จะเห็นน้ำตกเหวสุวัต ถ้าต้องการลงไปเล่นน้ำหรือเห็นน้ำตกใกล้ ๆ ต้องเดินลงบันได จำนวน 115 ขั้น


... ระยะทางจากที่ทำการอุทยาน ฯ - จุดกางเต็นท์ลำตะคอง ประมาณ 5 กิโลเมตร
... ระยะทางจากที่ทำการอุทยาน ฯ - จุดกางเต็นท์ผากล้วยไม้ ประมาณ 7 กิโลเมตร
... ระยะทางจากที่ทำการอุทยาน ฯ - น้ำตกเหวสุวัต ประมาณ 10 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2 จากห้างฟิวเจอร์ปารค์ รังสิต ใช้ทางหลวงหมายเลข 305 ( รังสิต - องครักษ์ - นครนายก ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 76 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองนครนายก

จากตัวเมืองนครนายก ท่านจะเห็นป้ายตัวโตๆ เขียนว่า น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง ถ้าท่านขับตรงไป จะไปน้ำตกลานรัก น้ำตกนางรอง น้ำตกสาริกา ( ถนนหมายเลข 3049 ) ถ้าท่านเลี้ยวขวาจะไปจังหวัดปราจีนบุรี ถนนหมายเลข 33 ให้ท่านเลี้ยวขวา จากนั้นขับตรงไปตามถนนหมายเลข 33 ประมาณ 21 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 3077 แล้วขับตรงไป ประมาณ 12 กิโลเมตร ก็จะถึง ด่านเก็บค่าธรรมเนียม จากนั้นขับรถไปตามเส้นทางประมาณ 40 กิโลเมตร ก็จะถึง น้ำตกเหวสุวัต

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..( ทั้งเส้นทางที่ 1 และเส้นทางที่ 2 )

...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )

ทางรถโดยสารประจำทาง :-
จากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ นั่งรถสายกรุงเทพฯ - นครราชสีมา ไปลงที่อำเภอปากช่อง หลังจากนั้นสอบถามคนแถวนั้นว่ารถสองแถวใหญ่ไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จอดตรงไหน

หมายเหตุ รถสองแถวใหญ่สายปากช่อง - เขาใหญ่ มีตั้งแต่ 6.00 - 17.00 น. ทุกวัน
................. รถสองแถวใหญ่สายปากช่อง - เขาใหญ่ ค่าโดยสาร 15 บาท
................. รถสองแถวใหญ่จากปากช่อง - เขาใหญ่ จะหมดระยะแค่ด่านเก็บค่าธรรมเนียม
................. รถสองแถวใหญ่จากปากช่อง - ด่านเก็บค่าธรรมเนียม ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

หลังจากลงรถสองแถวใหญ่แล้วก็เดินเข้าไปจ่ายค่าธรรมเนียมคนละ 40 บาท หลังจากนั้นจะมีรถกระบะจอดรอท่านอยู่ แต่ต้องรอจนคนเต็มถึงจะออกนะครับ ค่าโดยสารคนละ 30 บาท ท่านจะลงตรงไหนก็บอกคนขับรถนะครับ ( ระยะทางใกล้หรือไกล คิดราคาเดียวกันที่ 30 บาท )


... ระยะทางจากด่านเก็บค่าธรรมเนียม - ที่ทำการอุทยาน ฯ ประมาณ 14 กิโลเมตร
... ระยะทางจากที่ทำการอุทยาน ฯ - จุดกางเต็นท์ลำตะคอง ประมาณ 5 กิโลเมตร
... ระยะทางจากที่ทำการอุทยาน ฯ - จุดกางเต็นท์ผากล้วยไม้ ประมาณ 7 กิโลเมตร
... ระยะทางจากที่ทำการอุทยาน ฯ - น้ำตกเหวสุวัต ประมาณ 10 กิโลเมตร

 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ :-แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - -- - - - - :- - - -- - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม