หน้าแรก > ท่องเที่ยว > จังหวัดน่าน > บันทึกเรื่องเที่ยว > เที่ยวน่าน 4 วัน 3 คืน
เที่ยวน่าน 4 วัน 3 คืน
3 ดอย 6 จุดชมวิว 2 วัด
 

  อธิบายกันตรงนี้ก่อน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

  กางเต็นท์นอน 1 คืน ที่ ดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

  กางเต็นท์นอน 1 คืน ที่ ตะวันลับฟ้าที่ยอดผาช้าง อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

  กางเต็นท์นอน 1 คืน ที่ ลานดูดาว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

   
 

:- Advertisement -:


 


 


 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  เที่ยว 13 สถานที่ ดังต่อไปนี้

  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

  ดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

  ผาชู้ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

  เสาดินนาน้อยและคอกเสือ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

  วัดภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

  ดอยวาว อุทยานแห่งชาตินันทบุรี อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

  ตะวันลับฟ้าที่ยอดผาช้าง อุทยานแห่งชาตินันทบุรี อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

  ต้นดิกเดียม วัดปราง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

  ลานดูดาว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

  จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

  บ่อเกลือสินเธาว์ ( ภูเขา ) อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

  วนอุทยานแพะเมืองผี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

  วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 


  การเดินทาง :-

  จาก กรุงเทพฯ - บ่อเกลือสินเธาว์ ( ภูเขา ) ระยะทางประมาณ 747 กิโลเมตร


  จาก กรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครสวรรค์
  ประมาณ 208.8 กิโลเมตร ท่านจะถึง 3 แยกไฟแดง บริเวณ หน้าห้าง Big C นครสวรรค์

  ดูภาพด้านล่างนะครับ


  ตรงไป ไป จังหวัดกำแพงเพชร ถนนหมายเลข 1
  เลี้ยวขวา ไป จังหวัดพิษณุโลก ถนนหมายเลข 117

  ให้ท่าน เลี้ยวขวา ไป จังหวัดพิษณุโลก
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 131 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวขวา ที่ แยกไฟแดง เข้าถนนหมายเลข 12
  ( ไป..จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน )

  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 1.6 กิโลเมตร
  ทางด้านซ้ายมือ คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่)

  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 7.6 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวซ้าย เข้า ทางหลวงหมายเลข 11
  ( ไป..จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน )

  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 148.6 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวขวา เข้า ทางหลวงหมายเลข 101 ( ไป..จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน )
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 26.7 กิโลเมตร
  ( หลักกิโลเมตรที่ 138 - 139 ทางหลวงหมายเลข 101 )


  ถ้า เลี้ยวขวา ที่ แยกไฟแดง เข้า ถนนหมายเลข 1101 จะไป วัดพระธาตุช่อแฮ

  ไม่ต้อง เลี้ยวขวา

  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 5 กิโลเมตร
  ( หลักกิโลเมตรที่ 143 - 144 ทางหลวงหมายเลข 101 )

  ถ้า เลี้ยวขวา ที่ แยกไฟแดง เข้า ถนนหมายเลข 1134 จะไป วนอุทยานแพะเมืองผี

  ไม่ต้อง เลี้ยวขวา

  ให้ท่าน ขับตรงไป มุ่งหน้าสู่ อำเภอเวียงสา มุ่งหน้าสู่ จังหวัดน่าน ประมาณ 84.2 กิโลเมตร

  ถ้า เลี้ยวขวา เข้า ถนนหมายเลข 1026 จะไป
  เสาดินนาน้อยและคอกเสือ ไป ดอยเสมอดาว ไป ผาชู้ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

  ไม่ต้อง เลี้ยวขวา

  ให้ท่าน ขับตรงไป มุ่งหน้าสู่ จังหวัดน่าน ประมาณ 24.4 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวขวา ที่ แยกไฟแดง
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 600 เมตร ทางด้านขวามือ คือ วัดภูมินทร์
  จากนั้น ขับตรงไป
  จากนั้น เลี้ยวซ้าย เข้า ถนนหมายเลข 1080
  ( ไป..อำเภอท่าวังผา ไป..อุทยานแห่งชาตินันทบุรี )

  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 2 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวซ้าย
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 43.9 กิโลเมตร
  ถ้า เลี้ยวซ้าย เข้า ถนนหมายเลข 1148 จะไป
  ดอยวาว ไป ตะวันลับฟ้าที่ยอดผาช้าง อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

  ไม่ต้อง เลี้ยวซ้าย

  ให้ท่าน ขับตรงไป มุ่งหน้าสู่ อำเภอปัว ประมาณ 15.5 กิโลเมตร
  ( หลักกิโลเมตรที่ 58+600 ทางหลวงหมายเลข 1080 )

  ถ้า เลี้ยวซ้าย จะไป ต้นดิกเดียม วัดปราง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

  ไม่ต้อง เลี้ยวซ้าย

  ให้ท่าน ขับตรงไป ประมาณ 300 เมตร
  ( หลักกิโลเมตรที่ 58+900 ทางหลวงหมายเลข 1080 )

  จากนั้น กลับรถ
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 400 เมตร
  จากนั้น เลี้ยวซ้าย
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 200 เมตร
  จากนั้น เลี้ยวซ้าย เข้า ถนนหมายเลข 1256 ( ไป..อุทยานแห่งชาติดอยภูคา )

  ถนนหมายเลข 1256 ขับรถ ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจาก เส้นทางเป็นทางเขา นะครับ
  มีโค้งมากมาย ใช้ความเร็วให้ถูกต้อง
  เวลาเข้าโค้ง อย่าเร็วมากไป..
  อย่าขับกินโค้ง..อาจชนกับรถคันอื่นที่สวนมา..นะครับ


  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 24.8 กิโลเมตร
  ถ้า เลี้ยวซ้าย จะไป
  ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ไป ลานดูเดือน ( เป็นลานกางเต็นท์ ) ไป จุดชมวิว

  ไม่ต้อง เลี้ยวซ้าย

  ให้ท่าน ขับตรงไป ประมาณ 5.7 กิโลเมตร
  ก็จะถึง ลานดูดาว ( เป็นลานกางเต็นท์ + จุดชมพระอาทิตย์ตก )
  ซึ่งอยู่ ทางด้านขวามือ ของท่าน

  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 2.9 กิโลเมตร
  ก็จะถึง จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น + จุดชมทะเลหมอก ซึ่งอยู่ ทางด้านขวามือ ของท่าน

  จากนั้น ขับตรงไป มุ่งหน้าสู่ อำเภอบ่อเกลือ ประมาณ 12.7 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวขวา
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 200 เมตร
  ก็จะถึง บ่อเกลือสินเธาว์ ( ภูเขา ) ซึ่งอยู่ ทางด้านขวามือ ของท่าน


  สะพานนเรศวร
  ข้ามสะพานนี้ไป ทางด้านซ้ายมือ คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
  จาก กรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครสวรรค์
  ประมาณ 208.8 กิโลเมตร ท่านจะถึง 3 แยกไฟแดง บริเวณ หน้าห้าง Big C นครสวรรค์

  จากนั้น เลี้ยวขวา ที่ แยกไฟแดง ไป จังหวัดพิษณุโลก ( ทางหลวงหมายเลข 117 )
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 131 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวขวา ที่ แยกไฟแดง เข้า ทางหลวงหมายเลข 12
  ( ไป..จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน )

  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 1.6 กิโลเมตร
  ก็จะถึง สะพานนเรศวร
  ข้ามสะพานนี้ไป ทางด้านซ้ายมือ คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่)
  พระพุทธชินราช

  ไหว้พระ กันก่อน เพื่อความเป็น สิริมงคล

  จากนั้นเดินทางต่อไป มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน


  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน


  จาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน


  ให้ท่าน ขับตรงไป ประมาณ 7.6 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวซ้าย เข้า ทางหลวงหมายเลข 11
  ( ไป..จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน )

  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 148.6 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวขวา เข้า ทางหลวงหมายเลข 101 ( ไป..จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน )
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 26.7 กิโลเมตร
  ( หลักกิโลเมตรที่ 138 - 139 ทางหลวงหมายเลข 101 )


  ถ้า เลี้ยวขวา ที่ แยกไฟแดง เข้า ถนนหมายเลข 1101 จะไป วัดพระธาตุช่อแฮ

  ไม่ต้อง เลี้ยวขวา (จำตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับ เราจะแวะเที่ยววันสุดท้าย)

  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 5 กิโลเมตร
  ( หลักกิโลเมตรที่ 143 - 144 ทางหลวงหมายเลข 101 )

  ถ้า เลี้ยวขวา ที่ แยกไฟแดง เข้า ถนนหมายเลข 1134 จะไป วนอุทยานแพะเมืองผี

  ไม่ต้อง เลี้ยวขวา (จำตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับ เราจะแวะเที่ยววันสุดท้าย)

  ให้ท่าน ขับตรงไป มุ่งหน้าสู่ อำเภอเวียงสา มุ่งหน้าสู่ จังหวัดน่าน ประมาณ 84.2 กิโลเมตร

  ถ้า เลี้ยวขวา เข้า ถนนหมายเลข 1026
  จะไป อำเภอนาน้อย
  จะไป เสาดินนาน้อยและคอกเสือ ไป ดอยเสมอดาว ไป ผาชู้ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

  ถ้า ตรงไป จะไป จังหวัดน่าน
  (จำตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับ เราจะต้องย้อนกลับมาตรงนี้ เพื่อไป จังหวัดน่าน)
  ดอยเสมอดาว ในแผนที่จะอยู่ที่เดียวกับ ผาหัวสิงห์ นะครับ  จากนั้นให้ท่าน เลี้ยวขวา เข้า ถนนหมายเลข 1026
  ไป เสาดินนาน้อยและคอกเสือ ไป ดอยเสมอดาว ไป ผาชู้ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 900 เมตร
  จากนั้น เลี้ยวขวา ที่ แยกไฟแดง ไป อำเภอนาน้อย
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 34.1 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวซ้าย เข้า ถนนหมายเลข 1083 ไป อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 1.5 กิโลเมตร
  ถ้า เลี้ยวขวา จะไป เสาดินนาน้อยและคอกเสือ

  ไม่ต้อง เลี้ยวขวา (จำตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับ เราจะแวะเที่ยววันที่ 2 ของการเที่ยวครั้งนี้)

  ให้ท่าน ขับตรงไป มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ประมาณ 14.5 กิโลเมตร

  ถ้า เลี้ยวซ้าย เข้า ถนนลูกรัง
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 600 เมตร
  ก็จะถึง ดอยเสมอดาว (จำตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับ คืนนี้เราจะกางเต็นท์นอนกันที่นี่)


  ถ้า ตรงไป จะไป ผาชู้ และ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติศรีน่าน


  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 2 กิโลเมตร
  ก็จะถึง ภาพด้านล่าง..นะครับ


  จากจุดนี้ ให้ท่าน ขับตรงไป เลย ป้าย..สีน้ำเงิน
  จากนั้น เลี้ยวซ้าย ตรง ป้าย..สีขาว
  จากนั้น ขับไปตามเส้นทาง อีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร
  ก็จะถึง ผาชู้ และ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติศรีน่าน

  ( ภาพนี้ถ่ายวันที่ 20 ธันวาคม 2552 )
  ( ภาพนี้กับภาพด้านบน..รถยังจอดอยู่ที่เดิมนะครับ )


  ลานจอดรถผาชู้

  ลานจอดรถ ห่างจาก ลานกางเต็นท์ ประมาณ 10 เมตร

  ลานกางเต็นท์ อยู่ตรงเนิน..ด้านขวามือ ที่มี ต้นกุหลาบ..ดอกสีแดง ที่เห็นในภาพ

  เส้นทางที่ผม..เพิ่ง..ขับรถขึ้นมา ก็อยู่ ทางด้านขวามือ เส้นขาว..แดง ที่เห็นในภาพ


  ลานจอดรถผาชู้

  ด้านหน้าลานจอดรถ จะเป็น ร้านอาหาร ( ดูจากภาพด้านบน..จะเห็นชัดกว่า..นะครับ )

  นั่งที่ ร้านอาหาร ท่านจะเห็น..วิว..ทะเลภูเขา
  ซึ่งถ้าท่านมานั่ง ตอนเช้า.. จะ สวยงามมาก
  จะมีภาพให้ชมที่ด้านล่าง..นะครับ


  ลานกางเต็นท์ผาชู้

  ( เหมาะสำหรับ คนที่ไม่ชอบเดิน ตื่นเช้ามา..ก็ได้เห็น..วิว..สวย ๆ กันเลยนะครับ )

  ( เต็นท์ ที่ท่านเห็น..ไม่ใช่ของผมนะครับ เป็นของ นักท่องเที่ยว นะครับ )

  ข้อมูล การเดินทาง รูปภาพ..ผาชู้..คลิกที่นี่..  คืนนี้ ผมไม่ได้นอนที่นี่นะครับ ผมจะไปนอนที่ ดอยเสมอดาว

  เนื่องจากที่นี่ จะเห็นแค่พระอาทิตย์ขึ้น แต่จะไม่เห็นพระอาทิตย์ตก

  แต่ที่ ดอยเสมอดาว จะเห็นทั้ง พระอาทิตย์ขึ้น + พระอาทิตย์ตก  เดี๊ยวพรุ่งนี้ ค่อยกลับมาชมวิว ที่ ผาชู้
  ตอนนี้เราเดินทางไปที่ ดอยเสมอดาว
  เพื่อไปกางเต็นท์นอน + ชมวิวพระอาทิตย์ตก กันก่อน นะครับ


  ลานกางเต็นท์ดอยเสมอดาว

  มองขึ้นไปด้านบน เลย เต็นท์สีฟ้า ขึ้นไป
  ท่านจะเห็นคนใส่ เสื้อสีแดง
  ตรงนั้น สามารถกางเต็นท์ได้..นะครับ


  ถ้าท่านกางเต็นท์ ตรงนั้น
  ท่านจะสามารถเห็น พระอาทิตย์ตก + พระอาทิตย์ขึ้น + ทะเลหมอก
  แต่ลมจะแรง..อาจหนาว..นอนไม่หลับ..


  พระอาทิตย์ตก ณ ดอยเสมอดาว

  ผมไปถึง ดอยเสมอดาว ประมาณ 15.55 น.
  พอไปถึง ผมก็ กางเต็นท์ + อาบน้ำ ( แล้วก็มารอถ่ายภาพ พระอาทิตย์ตก ) นะครับ

  ( ในภาพด้านซ้ายมือ หลังคา สีเขียว คือ ห้องน้ำ นะครับ )


  พระอาทิตย์ตก ณ ดอยเสมอดาว


  บรรยากาศหลังจาก พระอาทิตย์ตก ณ ดอยเสมอดาว

  หลังจากถ่ายภาพนี้เรียบร้อยแล้ว ก็ ทานข้าว + พักผ่อนตามอัธยาศัย + เข้านอน


  จุดชมวิว พระอาทิตย์ขึ้น ณ ดอยเสมอดาว
  จุดชมวิว พระอาทิตย์ขึ้น ณ ผาชู้


  จุดชมวิว พระอาทิตย์ขึ้น ณ ผาชู้


  ร้านอาหาร ณ ผาชู้


  จุดชมวิว พระอาทิตย์ขึ้น ณ ผาชู้

  ข้อมูล การเดินทาง รูปภาพ..ผาชู้..คลิกที่นี่..  หลังจากถ่ายรูปที่ ผาชู้ เรียบร้อยแล้ว
  ผมก็เดินทางไป ที่ คอกเสือและเสาดินนาน้อย นะครับ


  การเดินทางไป คอกเสือและเสาดินนาน้อย

  จาก ผาชู้ ให้ท่านขับรถย้อนกลับ ไปยังทางเข้า คอกเสือและเสาดินนาน้อย
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 2.2 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวซ้าย
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 1.9 กิโลเมตร

  ( ตรงไป จะไป เสาดินนาน้อย ถ้า เลี้ยวขวา จะไป คอกเสือ )

  เลี้ยวขวา ไป คอกเสือ แล้ว ขับตรงไป ประมาณ 800 เมตร ก็จะถึง คอกเสือ

  ตรงไป ไป เสาดินนาน้อย แล้ว ขับตรงไป ประมาณ 100 เมตร ก็จะถึง เสาดินนาน้อย


  คอกเสือ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

คอกเสือ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
  คอกเสือ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่านเสาดินนาน้อย อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
  เสาดินนาน้อย อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
  วัดภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน


  วัดภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

  ข้อมูล การเดินทาง รูปภาพ..วัดภูมินทร์..คลิกที่นี่..  หลังจากถ่ายรูปที่ วัดภูมินทร์ เรียบร้อยแล้ว
  ผมก็เดินทางไป ที่ ตะวันลับฟ้าที่ยอดผาช้าง นะครับ


  ตะวันลับฟ้าที่ยอดผาช้าง ในแผนที่จะอยู่ที่เดียวกับ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ นะครับ

  การเดินทางไป ตะวันลับฟ้าที่ยอดผาช้าง

  จาก วัดภูมินทร์ ให้ท่าน ขับตรงไป
  จากนั้น เลี้ยวซ้าย เข้า ถนนหมายเลข 1080 ไป อำเภอท่าวังผา
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 2 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวซ้าย
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 43.9 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวซ้าย เข้า ถนนหมายเลข 1148 ไป อำเภอสองแคว

  ถ้าท่าน ไม่ เลี้ยวซ้าย แต่ ขับตรงไป จะไป อำเภอปัว ไป ต้นดิกเดียม วัดปราง
  (จำตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับ เราจะต้องย้อนกลับมาตรงนี้ เพื่อไป อำเภอปัว)

  เมื่อท่าน เลี้ยวซ้าย เข้า ถนนหมายเลข 1148 ไป อำเภอสองแคว เรียบร้อยแล้ว
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 2.1 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 2 ถนนหมายเลข 1148 )
  จากนั้น เลี้ยวซ้าย เข้า ถนนหมายเลข 1082 ไป อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 11.6 กิโลเมตร
  ถ้า เลี้ยวขวา จะไป น้ำตกสันติสุข

  ไม่ต้อง เลี้ยวขวา

  ให้ท่าน ขับตรงไป มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี ประมาณ 14.9 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวขวา
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 3 กิโลเมตร
  ถ้า เลี้ยวซ้าย จะไป ดอยวาว
  ถ้าท่าน เลี้ยวซ้าย
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 1 กิโลเมตร
  ก็จะถึง ดอยวาว

  ไม่ต้อง เลี้ยวซ้าย

  ให้ท่าน ขับตรงไป ประมาณ 10 เมตร
  จากนั้น เลี้ยวขวา
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 20 เมตร
  ก็จะถึง ที่ทำการอุทยานแห่งชาตินันทบุรี + ลานกางเต็นท์ ตะวันลับฟ้าที่ยอดผาช้าง


  ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

  ภาพนี้ ผมยืนอยู่ ที่ ลานกางเต็นท์ ตะวันลับฟ้าที่ยอดผาช้าง แล้วถ่ายภาพ
  จุดชมวิว พระอาทิตย์ขึ้น + ทะเลหมอก ณ ดอยวาว


  จุดชมวิว พระอาทิตย์ขึ้น + ทะเลหมอก ณ ดอยวาว


  จุดชมวิว พระอาทิตย์ขึ้น + ทะเลหมอก ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาตินันทบุรี  หลังจากถ่ายรูปที่ ที่ทำการอุทยานแห่งชาตินันทบุรี เรียบร้อยแล้ว
  ผมก็เดินทางไป ที่ ต้นดิกเดียม วัดปราง อำเภอปัว นะครับ


  การเดินทางไป ต้นดิกเดียม วัดปราง อำเภอปัว

  จาก ที่ทำการอุทยานแห่งชาตินันทบุรี ให้ท่านขับรถย้อนกลับ ไปยัง
  (จำตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับ เราจะต้องย้อนกลับมาตรงนี้ เพื่อไป อำเภอปัว)

  จากนั้นให้ท่าน ขับตรงไป มุ่งหน้าสู่ อำเภอปัว ประมาณ 15.5 กิโลเมตร
  ( หลักกิโลเมตรที่ 58+600 ทางหลวงหมายเลข 1080 )
  จากนั้น เลี้ยวซ้าย
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 500 เมตร
  ก็จะถึง วัดปราง


  ต้นดิกเดียม วัดปราง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
  พระพุทธรูป ภายใน พระอุโบสถ วัดปราง  หลังจากถ่ายรูปที่ ต้นดิกเดียม วัดปราง เรียบร้อยแล้ว
  ผมก็เดินทางไป ที่ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา นะครับ


  การเดินทางไป ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา

  จาก ต้นดิกเดียม วัดปราง ให้ท่านขับรถย้อนกลับ ไปยัง
  ( หลักกิโลเมตรที่ 58+600 ทางหลวงหมายเลข 1080 )

  จากนั้นให้ท่าน ขับตรงไป ประมาณ 300 เมตร
  ( หลักกิโลเมตรที่ 58+900 ทางหลวงหมายเลข 1080 )

  จากนั้น กลับรถ
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 400 เมตร
  จากนั้น เลี้ยวซ้าย
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 200 เมตร
  จากนั้น เลี้ยวซ้าย เข้า ถนนหมายเลข 1256 ไป อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

  ถนนหมายเลข 1256 ขับรถ ด้วยความระมัดระวัง
  เนื่องจาก เส้นทางเป็นทางเขา นะครับ

  ( มีโค้งมากมาย ใช้ความเร็วให้ถูกต้อง เวลาเข้าโค้ง อย่าเร็วมากไป..
  อย่าขับกินโค้ง..อาจชนกับรถคันอื่นที่สวนมา..นะครับ .. )


  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 24.8 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวซ้าย ก็จะถึง ภาพด้านล่าง


  ทางเข้า ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา

  ผม เลี้ยวซ้าย เข้ามาจาก ถนนสายหลัก

  ในภาพ ด้านขวามือ คือ ถนนสายหลัก

  ถ้าท่าน ขับตรงไป จะไป ลานดูดาว ไป บ่อเกลือสินเธาว์ ( ภูเขา )

  (จำตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับ เราจะต้องย้อนกลับมาตรงนี้ เพื่อไป ลานดูดาว)


  ถนนไปยัง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา
  ไป ลานดูเดือน ( เป็นลานกางเต็นท์ ) ไป จุดชมวิว

  จาก จุดนี้ ถึง จุดชมวิว ระยะทาง ประมาณ 1 กิโลเมตร

  ( ภาพนี้กับภาพด้านบน..รถยังจอดอยู่ที่เดิมนะครับ )


  ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา

  ไป จุดชมวิว ต้องขับผ่าน ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา นะครับ


  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

  อยู่ติดกับ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา นะครับ


  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

  เข้าไป สอบถามข้อมูล + ติดต่อกางเต็นท์ กันก่อนนะครับ

  จากนั้น ขับรถไปยัง จุดชมวิว


  ลานจอดรถ จุดชมวิว


  ศาลาชมวิว


  วิวที่เห็น จาก จุดชมวิว  หลังจากถ่ายรูปที่ จุดชมวิว เรียบร้อยแล้ว
  ผมก็เดินทางไป ที่ ลานดูดาว นะครับ
  การเดินทางไป ลานดูดาว

  จาก จุดชมวิว ให้ท่านขับรถย้อนกลับ ไปยัง
  (จำตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับ เราจะต้องย้อนกลับมาตรงนี้ เพื่อไป ลานดูดาว)

  จากนั้นให้ท่าน ขับตรงไป ประมาณ 5.7 กิโลเมตร
  ก็จะถึง ลานดูดาว ( เป็นลานกางเต็นท์ + จุดชมพระอาทิตย์ตก )
  ซึ่งอยู่ทางด้าน ขวามือ ของท่าน  สถานที่กางเต็นท์ ลานดูดาว  คืนนี้ ผม กางเต็นท์นอน ที่นี่นะครับ

  หลังจาก กางเต็นท์ เรียบร้อยแล้ว
  ผมก็เดินทางไป ที่ จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น นะครับ
  การเดินทางไป จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น

  จาก ลานดูดาว ให้ท่าน ขับตรงไป ประมาณ 2.9 กิโลเมตร
  ก็จะถึง จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ( ชมทะเลหมอก + ชมพระอาทิตย์ขึ้น )
  ซึ่งอยู่ทางด้าน ขวามือ ของท่าน
  จุดชมวิว พระอาทิตย์ขึ้น + ทะเลหมอก
  ทะเลหมอก ก่อนถึง อำเภอบ่อเกลือ


  บ่อเกลือสินเธาว์ ( ภูเขา ) อำเภอบ่อเกลือ


  บ่อเกลือสินเธาว์ ( ภูเขา ) อำเภอบ่อเกลือ


  กำลังตักน้ำเกลือ จาก บ่อเกลือสินเธาว์ ( ภูเขา )


  กำลังต้มน้ำเกลือ ด้วย ฟืน


  เกลือเสริมไอโอดีน บรรจุถุง พร้อมขาย

  ข้อมูล การเดินทาง รูปภาพ..บ่อเกลือสินเธาว์ ( ภูเขา )..คลิกที่นี่..  หลังจากถ่ายรูปที่ บ่อเกลือสินเธาว์ ( ภูเขา ) เรียบร้อยแล้ว
  ผมก็เดินทางไป ที่ ตัวเมืองน่าน นะครับ
  การเดินทางไป ตัวเมืองน่าน

  จาก บ่อเกลือสินเธาว์ ( ภูเขา ) ให้ท่านขับรถย้อนกลับ ไปยัง
  (จำตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับ เราจะต้องย้อนกลับมาตรงนี้ เพื่อไป ตัวเมืองน่าน)

  จากนั้นให้ท่าน ขับตรงไป ประมาณ 200 เมตร ก็จะถึง 3 แยก
  จากนั้น เลี้ยวขวา เข้า ทางหลวงหมายเลข 1081 ไป อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 49.2 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวซ้าย เข้า ทางหลวงหมายเลข 1169 ไป จังหวัดน่าน
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 8.1 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวขวา เข้า ทางหลวงหมายเลข 1169 ไป จังหวัดน่าน
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 30.7 กิโลเมตร
  ก็จะถึง ตัวเมืองน่าน


  ทะเลหมอก ริมถนนสาย 1081 ขากลับจากบ่อเกลือมุ่งหน้าจังหวัดน่าน


  ทะเลหมอก ริมถนนสาย 1081 ขากลับจากบ่อเกลือมุ่งหน้าจังหวัดน่าน

ทะเลหมอก ริมถนนสาย 1081 ขากลับจากบ่อเกลือมุ่งหน้าจังหวัดน่าน
  ทะเลหมอก ริมถนนสาย 1081 ขากลับจากบ่อเกลือมุ่งหน้าจังหวัดน่าน  จาก ตัวเมืองน่าน
  ผมก็เดินทางไป ที่ วนอุทยานแพะเมืองผี นะครับ


  วนอุทยานแพะเมืองผี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  การเดินทางไป วนอุทยานแพะเมืองผี

  จาก ตัวเมืองน่าน ให้ท่านขับรถย้อนกลับ ไปยัง
  หลักกิโลเมตรที่ 143 - 144 ทางหลวงหมายเลข 101

  จากนั้นให้ท่าน เลี้ยวซ้าย ที่ แยกไฟแดง เข้า ทางหลวงหมายเลข 1134
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 3.1 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวขวา
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 2.5 กิโลเมตร
  ก็จะถึง วนอุทยานแพะเมืองผี
  วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  การเดินทางไป วัดพระธาตุช่อแฮ

  ให้ท่านขับรถ ไปยัง
  หลักกิโลเมตรที่ 138 - 139 ทางหลวงหมายเลข 101

  จากนั้นให้ท่าน เลี้ยวซ้าย ที่ แยกไฟแดง เข้า ทางหลวงหมายเลข 1101
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 9.9 กิโลเมตร ก็จะถึง 3 แยก
  จากนั้น เลี้ยวซ้าย
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 400 เมตร
  ก็จะถึง วัดพระธาตุช่อแฮ


  วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  บันทึกเรื่องเที่ยว (มีอีกหลายเรื่อง..คลิกไปชมได้เลยจ้า)

  เที่ยวหน้าหนาว
 
   
   
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม  
  หน้าแรก > ท่องเที่ยว > จังหวัดน่าน > บันทึกเรื่องเที่ยว > เที่ยวน่าน 4 วัน 3 คืน