ล่องเรือรอบเกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โรงแรม 13 เหรียญ ติวานนท์

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
นนทบุรี
 น น ท บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ล่ อ ง เ รื อ ร อ บ เ ก า ะ เ ก ร็ ด : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

ล่องเรือรอบเกาะเกร็ด
ณ เกาะเกร็ด ตำบลเกาะเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ล่องเรือ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูการท่องเที่ยว
... ทุกฤดู ท่องเที่ยวได้ทุกวันนะครับ
 
อัตราค่าบริการ
... ผู้ใหญ่ 50 บาท
... เด็กต่ำกว่า 12 ปี 25 บาท
 
อาหาร
... มีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ภายในเกาะเกร็ด
... อาหารขึ้นชื่อ ได้แก่ ทอดมันหน่อกะลา และข้าวแช่
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" ล่องเรือรอบเกาะเกร็ด " ใช้เวลาประมาณ 90 นาที รอบเกาะเกร็ด
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- เกาะเกร็ด

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากการล่องเรือรอบเกาะเกร็ด :- บรรยากาศทั่วไป
บนเรือ พระเจดีย์มุเตา บ้านเรือนริมน้ำ บ้านนี้มีเครื่องบิน
บ้านนี้มีเรือเร็ว เรือหางยาว บ้านไม้สัก100 กว่าปี บ้านเรือนริมน้ำ

... บรรยากาศที่เหลือ..อีกเยอะ..คุณ..ไปดูเอาเอง..นะครับ...
Top

ภาพถ่ายจากการล่องเรือรอบเกาะเกร็ด :- แวะที่บ้านคุณแอ๋ว ขนมไทย
ป้ายบ้านคุณแอ๋ว บ้านคุณแอ๋ว บ้านคุณแอ๋ว ขนมหวาน
ไอศกรีมแก้วนี้ของผม สาธิตการทำฝอยทอง สาธิตการทำขนมชั้น สาธิต..ทำทองหยอด

.. นอกจากมีขนม..ขายแล้ว..ยังมีอาหารไทย..ขายด้วยนะครับ...
.. ใครยังไม่ได้ทานอาหารกลางวัน..ก็รับประทานกันที่นี่..ได้นะครับ...
.. นอกจากนี้..ยังมีการสาธิต..การทำขนมหวาน เช่น ทองหยอด ฝอยทอง ขนมชั้น
Top

ภาพถ่ายจากการล่องเรือรอบเกาะเกร็ด :- แวะที่บ้านสมชาย ขนมไทย
บ้านสมชาย ขนมหวาน หวานเย็น หวานเย็น

... มีขนมหวาน..จำหน่าย..มากมาย...
Top

ล่องเรือรอบเกาะเกร็ด :-

รายละเอียดคร่าวๆ ที่ผมใช้บริการ เป็นดังนี้ :-

11.00 น. เริ่มลงเรือที่หน้าวัดปรมัยยิกาวาส วิ่งวนซ้ายมือ ผ่านพระเจดีย์มุเตา ( เจดีย์จะมีลักษณะเอียง ) ผ่านบ้านเรือนริมน้ำ ผ่านวัดไผ่ล้อม วัดเสาธงทอง โรงสีเก่า บ้านที่มีเครื่องบิน

11.15 น. ถึงบ้านคุณแอ๋ว ขนมไทย โดยเรือจะจอดแวะที่นี่ประมาณ 30 นาที โดยที่บ้านคุณแอ๋ว จะมีขนมหวานต่างๆ มากมายให้เราเลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้าน ถ้าหิวก็สามารถรับประทานอาหารกันที่นี่ได้นะครับ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำขนมหวาน อาทิเช่น ทองหยอด ฝอยทอง ขนมชั้น

11.50 น. ออกจากบ้านคุณแอ๋ว เลี้ยวขวาเข้า คลองบางบัวทองหรือคลองขนมหวาน ไปดูหมู่บ้านทำขนมที่สองฝั่งคลอง ที่ทำกันเป็นล่ำเป็นสัน ส่งขายในหลายจังหวัด มีทั้งทองหยอด เม็ดขนุน ขนมหม้อแกง ลูกชุบ และลูกตาลเชื่อม ฯลฯ มีชื่อเสียงมาก

เพิ่มเติมข้อมูลขนมหวานคลองบางบัวทอง
ราษฎรหมู่ที่ 1, 2, 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด ปลูกบ้านเรือนอยู่ตามริมคลองบางบัวทอง ประกอบอาชีพทำนา และตามคันนาจะปลูกต้นตาลเป็นจำนวนมาก จากการที่มีต้นตาลมากนั่นเองทำให้ราษฎรเกิดการเรียนรู้ในการนำจาวตาลมาเชื่อมเพื่อใช้เป็นของหวานในงานต่างๆ ตั้งแต่ร้อยกว่าปี ต่อมาได้พัฒนาการทำขนมไทยประเภทต่างๆ เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ฯลฯ ฝีมือการทำขนมไทยในคลองบางบัวทองเป็นที่เลื่องลือจนเป็นตลาดค้าส่งทั้งในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

11.55 น. ถึงบ้านสมชาย บ้านทำขนมหวานไทย โดยเรือจะจอดแวะที่นี่ประมาณ 10 นาที ที่นี่มีขนมหวานมากมายให้ท่านเลือกซื้อติดไม้ติดมือเป็นของฝาก ที่นี่มีหวานเย็นหรือที่เรียกว่าน้ำแข็งใสขายด้วยนะครับ

12.05 น. ออกจากบ้านสมชาย บ้านทำขนมหวานไทย โดยเรือจะขับต่อไปอีกเล็กน้อย จากนั้นกลับเรือที่หน้าวัดบางบัวทอง ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จากนั้นย้อนกลับมาทางเดิม เมื่อถึงปากคลองก็เลี้ยวขวา เพื่อนำเราชมบรรยากาศรอบเกาะเกร็ดต่อไป โดยจะผ่านบ้านเรือนริมน้ำ ผ่านวัดศาลากุน ผ่านวัดฉิมพลี ผ่านร้านอาหารเกาะเกร็ด

12.30 น. ถึงหน้าวัดปรมัยยิกาวาส ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดเส้นทาง

หมายเหตุ
จากนี้ไป ถ้าเราจะกลับบ้าน ก็รอเรือข้ามฟาก เพื่อกลับบ้านได้เลย ถ้ายังไม่ได้เยี่ยมชมเกาะเกร็ด ก็เดินชมกันให้ทั่ว ...อย่าลืม..ดูการสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผาด้วยล่ะ.. ปั้นกันให้เห็นสดๆ เลยล่ะครับ..

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพและข้อมูลเกาะเกร็ด
 
Top

สนใจล่องเรือรอบเกาะเกร็ด :-
สำรองบัตรได้ที่ :- ท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาสแห่งเดียวเท่านั้น

เรือออกเวลา :- 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น. 13.00 น.
                            14.00 น. 15.00 น. 16.00 น. 17.00 น.
เปิดบริการ :-   ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

.......................... ( วันธรรมดา จันทร์ - ศุกร์ รอบ 12.00 - 13.00 น. )

บริการปลอดภัยด้วยเรือโดยสารขนาดตั้งแต่ :- 12 ที่นั่ง, 40 ที่นั่ง, 70 ที่นั่ง และ 100 ที่นั่ง

อัตราค่าบริการ :- ผู้ใหญ่ท่านละ 50 บาท, เด็กต่ำกว่า 12 ปี 25 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม + ติดต่อเรือนำเที่ยว :-
คุณจุ๋ม เบอร์โทร 08-9033-5599, 08-1845-3800
คุณสุวรรณ์ เบอร์โทร 08-1584-1900


หมายเหตุ เพื่อความสะดวก กรุณาจองบัตรที่นั่งล่วงหน้า
 
Top

การเดินทาง :-

ทางรถประจำทาง :-
นั่งรถเมล์สาย 32 สนามหลวง-ปากเกร็ด ไปลงที่ปากเกร็ด แล้วนั่งรถมอเตอร์ไซต์รับจ้างไปที่วัดสนามเหนือ เพื่อจะไปลงเรือหน้าวัดสนามเหนือข้ามฟากไปยังเกาะเกร็ด ( ค่าเรือข้ามฟากคนละ 2 บาท )
เรือข้ามฟาก

<-- เรือข้ามฟาก
...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม