ดรีมเวิลด์ ( DreamWorld )

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

 

 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ปทุมธานี
 ป ทุ ม ธ า นี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ด รี ม เ วิ ล ด์ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

ดรีมเวิลด์ ( DreamWorld )
ตั้งอยู่ที่อำเภอธัญบุรี ริมถนนสายรังสิต - องครักษ์ เป็นสวนสนุกที่มีสิ่งก่อสร้างจำลองดินแดนเทพนิยาย และเครื่องเล่นต่างๆ อาทิ เช่น รถไฟเหินเวหา ไวกิ้งส์ รถโกคาร์ท เรือบั๊ม เฮอริเคน ปลาหมึกยักษ์ พรมวิเศษ เป็นต้น

ดรีมเวิลด์ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เวลาเปิด - ปิด
... จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 17.00 น.
... เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 19.00 น.
 
ค่าเข้า

... เด็ก 120 บาท สูงตั้งแต่ 90 - 145 เซ็นติเมตร

... ผู้ใหญ่ 150 บาท สูงตั้งแต่ 146 เซ็นติเมตร ขึ้นไป

... บัตรรวมเครื่องเล่น เด็ก / ผู้ใหญ่ ราคาเท่ากัน 430 บาท
ใช้ผ่านประตู และเล่นเครื่องเล่นได้ 26 รายการตามที่ระบุในบัตร เล่นได้อย่างละ 1 รอบ

... บัตรดรีมเวิลด์วีซ่า เด็ก / ผู้ใหญ่ ราคาเท่ากัน 480 บาท
ใช้ผ่านประตู และเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ

ยกเว้น เมืองหิมะ จักรยานน้ำ เรือบั๊ม รถบั๊ม ปืนลม
ไม่รวมอยู่ในบัตรรวมเครื่องเล่น และบัตรดรีมเวิลด์วีซ่า
หากต้องการเล่น ต้องแยกซื้อต่างหาก
 
อาหาร
... ภายในดรีมเวิลดิ์ มีร้านจำหน่ายอาหาร
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- http://www.dreamworld-th.com ดรีมเวิลด์

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 

สถานที่ใกล้เคียง
ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต อยู่ห่างจากดรีมเวิลด์ประมาณ 7 กิโลเมตร
 
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากดรีมเวิลด์ :-
ดรีมเวิลด์ ยินดีต้อนรับ รถรับ - ส่ง ฟรี ทางเข้า..ดรีมเวิลด์
 

ร้านอาหารใกล้เคียง :-


เดอะไพเรทส์ ผับ แอนด์ เรสเตอรองท์ เดอะไพเรทส์ ผับ แอนด์ เรสเตอรองท์
จำหน่ายอาหารตามสั่ง มากมายกว่า 200 เมนู
เปิดให้บริการ 16.00 - 02.00 น.
60 ซ.รังสิต นครนายก 30 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

อาหารแนะนำ
1.กุ้งแม่น้ำเผา , แมงดาทะเลเผา
2.ยำเดอะไพเรทส์
3.ขาหมูเยอรมัน
4.ปลาหมึกผัดซอสโจรสลัด
5.แกงส้มไข่ปลาเรียวเชียว

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
62 หมู่ 1 ถ.รังสิต-องครักษ์ กม.7 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 02-533-1152 , Fax. 02-533-1899
..info@dreamworld-th.com
 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
จากห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ใช้ทางหลวงหมายเลข 305 ( รังสิต - องครักษ์ ) ขับไปประมาณ 7 กิโลเมตร จากนั้นกลับรถ ( U - Turn ) หลังจากกลับรถแล้ว ขับตรงมา จากนั้นเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพาน เข้าสู่ดรีมเวิลดิ์

ทางรถประจำทาง :-
นั่งรถประจำทางสาย ปอ. 523 ขนส่งสายเหนือ - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือนั่งรถประจำทางสาย ปอ. 538 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ไปลงตรงทางเข้าดรีมเวิลด์ เมื่อลงรถเมล์แล้วให้เดินข้ามสะพานลอย เมื่อลงสะพานลอยให้เดินตรงไป จากนั้นเดินเลี้ยวขวาขึ้นสะพานเข้าสู่ดรีมเวิลด์ เมื่อเดินลงสะพานจะพบ รถรับ - ส่ง ฟรี ซึ่งจอดให้บริการอยู่ รถจะออกทุกๆ 10 นาที
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม