พระนครคีรี ( เขาวัง ) อำเภอเมือง จ.เพชรบุรี

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
พระนครคีรี งานประจำปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์
เพชรบุรี
 เ พ ช ร บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : พ ร ะ น ค ร คี รี : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

พระนครคีรี ( เขาวัง )
อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
มีพระที่นั่งและพระตำหนักมากมาย นอกจากนี้ยังมีโรงม้า โรงรถ ศาลามหาดเล็ก โรงครัว ฯลฯ ตามแบบพระราชวังทั่วไป รอบๆ ที่ตั้งพระราชวังมีป้อมเรียงรายอยู่ทั้ง 4 ทิศ นอกจากจะสร้างพระราชวังแล้วยังมีการบูรณะวัดหนึ่งคือ " วัดมหาสมณาราม " อันเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา และสร้างวัดขึ้นมาใหม่อีกวัดหนึ่งคือ " วัดพระแก้วน้อย " อีกทั้งยังโปรดให้บูรณะพระธาตุเก่าแก่ และให้นำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุภายใน พระราชทานนามว่า.. " พระธาตุจอมเพชร "

พระนครคีรี ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
เวลาเปิด - ปิด
.... เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
... ชาวไทย 20 บาท
... ชาวต่างชาติ 40 บาท

... ค่ารถกระเช้าไฟฟ้า ไป - กลับ คนละ 30 บาท
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากเขาวัง :-
ทางเดินขึ้นเขาวัง ทางเดินขึ้นเขาวัง ป้อม ป้อม
ต้นไม้บนเขาวัง วิวมองลงมาจากเขาวัง วิวมองลงมาจากเขาวัง วิวมองลงมาจากเขาวัง
เขาวัง เขาวัง เขาวัง เขาวัง
ลิง วัดพระแก้วน้อย วัดพระแก้วน้อย  

... ต้องเดินขึ้นเขา...เหนื่อยพอควร..เวลาที่ใช้ขึ้น - ลง ประมาณ 1 ชั่วโมง...
ถ้าเดินขึ้นไม่ไหว จะมีกระเช้าสำหรับขึ้นเขาวังไว้บริการ..ถ้าหาไม่เจอ สอบถามแม่ค้านะครับ
 

สถานที่พักแรม :-

สำหรับสถานที่พักแรม แนะนำให้ไปพักที่ หาดเจ้าสำราญ ซึ่งอยู่ห่างจากเขาวัง 15 กิโลเมตร

สำหรับสถานที่พักแรม แนะนำให้ไปพักที่ หาดชะอำ ซึ่งอยู่ห่างจากเขาวัง 41 กิโลเมตร


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี คลิกที่นี่เลยจ้า..


โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ทั่วไทยคลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

ร้านขนม :-


ขนมหม้อแกงแม่สมาน ขนมหม้อแกง แม่สมาน ( ร้านเพชรสมาน )
93 หมู่ 2 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
และ ร้านแม่สมาน ในศูนย์การค้าเพ็ชรปิ่นแก้ว ติดแม่กิมไล้

จำหน่าย 1. ขนมหม้อแกง ( 4 รส ) เผือก ถั่ว ไข่ ลูกเดือย 2. ข้าวเหนียวตัด 3. ขนมชั้น ( หลายสี ) 4. กาละแม ข้าวเหนียวแดง ข้าวฟ่าง 5. ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ฯ 6. ของเชื่อม
ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 032-447032 ,
032-414304 , 081-9958317

 

ร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี
ร้านอาหารในจังหวัดอื่น ๆ คลิกที่นี่
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี
โทร. 032-425600

 
 

การเดินทาง :-
ทางรถยนต์ :-
ทางที่สะดวกและใกล้ที่สุดคือ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอำเภอปากท่อ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ไปจังหวัดเพชรบุรี จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบุรี โดยเขาวังจะอยู่ภายในตัวเมืองเพชรบุรีด้านซ้ายมือ

... ระยะทางจากกรุงเทพฯ - ตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 123 กิโลเมตร

... ถ้าท่านใช้ถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4 ) ผ่านนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ระยะทางที่ใช้จะมากกว่าเส้นทางข้างบนประมาณ 40 กิโลเมตร

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :


แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม