วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
แพร่
 แ พ ร่
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : วั ด พ ร ะ ธ า ตุ ช่ อ แ ฮ : : :

วัดพระธาตุช่อแฮ
อยู่ที่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง
จังหวัดแพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1879-1881 ในสมัยพระมหาธรรมราชาธิราช ( ลิไท ) โดยขุนลัวะอ้ายก๊อม พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ พระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะเชียงแสน สูง 33 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 11 เมตร สร้างด้วยอิฐโบกปูน หุ้มด้วยแผ่นทองเหลือง ลงรักปิดทอง สำหรับชื่อพระธาตุช่อแฮนั้น บ้างว่าได้มาจากชื่อ ผ้าแพรชั้นดี ซึ่งทอจากสิบสองปันนาและชาวบ้านนำมาผูกบูชาพระธาตุ บ้างก็ว่ามาจาก ผ้าแพรที่ขุนลัวะอ้ายก๊อมนำมาถวาย ทุกปีจะมี งานนมัสการพระธาตุ ในวันขึ้น 9 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
    ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon

ภาพถ่าย วัดพระธาตุช่อแฮ :-
วัดพระธาตุช่อแฮ บันไดนาค 117 ขั้น
วัดพระธาตุช่อแฮ นมัสการพระธาตุช่อแฮ
วางดอกไม้ พระธาตุช่อแฮ
พระธาตุช่อแฮ พระธาตุช่อแฮ
พระธาตุช่อแฮ พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ
นมัสการพระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ นมัสการพระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ
 

สถานที่พักแรม :-

โรงแรม นครแพร่ ทาวเวอร์ ( Nakorn Phrae Tower Hotel )


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดแพร่ คลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

การเดินทาง :-

จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) - วัดพระธาตุช่อแฮ.. ระยะทาง 535 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-
..จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์
ประมาณ 208.8 กิโลเมตร จะถึง ห้างบิ๊กซีนครสวรรค์ จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงไปทางจังหวัดพิษณุโลก ( ทางหลวงหมายเลข 117 ) จากนั้นขับตรงไปประมาณ 131 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดง เข้าทางหลวงหมายเลข 12 ( ไปจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน ) จากนั้นขับตรงไปประมาณ 1.6 กิโลเมตร ทางด้านซ้ายมือของท่าน คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จากนั้นขับตรงไปอีก ประมาณ 7.6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 11 ( ไปจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน ) จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 148.6 กิโลเมตร จากนั้น เลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข 101 ( ไปจังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน ) จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 26.7 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 138 - 139 ทางหลวงหมายเลข 101 ) จากนั้น เลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงเข้าถนนหมายเลข 1101 จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 9.9 กิโลเมตร จากนั้น เลี้ยวซ้ายมือตรง 3 แยกบังคับ แล้วขับตรงไป ประมาณ 400 เมตร ก็จะถึง วัดพระธาตุช่อแฮ...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม