จุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน..กิน..ชมวิว..เดินตลาดโต้รุ่ง..สถานีรถไฟ

ลิงก์ผู้สนับสนุน**/ แนะนำที่พักที่น่าสนใจ / หัวหิน /**กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เมืองหัวหิน ถ่ายจากจุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ จุดชมวิวที่ 5 ภายโดยนักเดินทาง 08-1629-3354
สวรรค์บนดิน@หัวหิน Zuzy K. <zuzy_zuza@hotmail.com>  ถ่ายด้วยกล้อง Canon EOS 400D Lens 70-300mm
เมืองหัวหิน ถ่ายจากจุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ จุดชมวิวที่ 4 ภายโดยนักเดินทาง 08-1629-3354
เมืองหัวหิน ถ่ายจากจุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ จุดชมวิวที่ 4 ภายโดยนักเดินทาง 08-1629-3354
ประจวบคีรีขันธ์
 ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ์
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : จุ ด ช ม วิ ว เ ข า หิ น เ ห ล็ ก ไ ฟ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon <- -

จุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ
อยู่ที่อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เวลาเปิด - ปิด
... เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 20.00 น.
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
... เข้าชม ฟรี !
 
อาหาร
... มีร้านจำหน่ายอาหาร บริเวณลานจอดรถ
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

จุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ เป็นจุดชมวิว พระอาทิตย์ยามเช้า ที่สวยงาม สามารถมองเห็นตัวเมืองหัวหินได้ชัดเจน

จุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ จะมีจุดชมวิวอยู่ทั้งหมด 6 จุดชมวิว โดยจุดชมวิวที่ 5 จะเป็นจุดชมวิวที่เห็นวิวได้สวยที่สุด
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
    ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon

ภาพถ่ายจากจุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ :-
ประตูเข้าจุดชมวิว จุดชมวิว จุดที่ 3 จุดชมวิว จุดที่ 4 จุดชมวิว จุดที่ 5
จุดชมวิว จุดที่ 5 จุดชมวิว จุดที่ 5 จุดชมวิว จุดที่ 6 จุดชมวิว จุดที่ 6

จุดชมวิวที่ 1 และจุดชมวิวที่ 2 ผมไม่ได้เดินไปดู ลองเดินไปชมกันเองแล้วกันนะครับ
 

สถานที่ใกล้เคียง
หาดหัวหิน อยู่ห่างจากจุดชมวิวประมาณ 3 กิโลเมตร
เขาตะเกียบ อยู่ห่างจากจุดชมวิวประมาณ 9 กิโลเมตร

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-

สอบถามเส้นทาง โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ
 
 
 

สถานที่พักแรม : -Mango Spa & ResortDhevan Dara Resort & SpaAKA Resort Hua Hin


 ยังมีที่พักอีกหลายแห่ง คลิกที่นี่เลยจ้า..


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คลิกที่นี่เลยจ้า..


โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ทั่วไทยคลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

การเดินทาง :-

จากกรุงเทพฯ - จุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ.. ระยะทางประมาณ 195 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-
ทางที่สะดวกและใกล้ที่สุดคือ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอำเภอปากท่อ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ไปจังหวัดเพชรบุรี แต่ถ้าจะไปหาดหัวหินไม่ต้องเข้าตัวเมืองเพชรบุรีให้วิ่งตรงไปตามถนนเพชรเกษมทางที่จะไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 41 กิโลเมตร ท่านจะผ่านทางเข้าหาดชะอำ ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือ ไม่ต้องเลี้ยว ให้ขับตรงไปอีกประมาณ 25 กิโลเมตร ท่านจะถึง หาดหัวหิน ( ซอยหัวหิน 61 )

ก่อนถึง หาดหัวหิน (ซอยหัวหิน 61) ท่านจะถึง ซอยหัวหิน 55 ฝั่งตรงข้ามคือ ซอยหัวหิน 70 ให้ท่านเลี้ยวขวา เข้า ซอยหัวหิน 70 ( ตรงจุดเลี้ยวขวาจะเป็น 4 แยกไฟแดง ) จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 200 เมตรจะถึงทางรถไฟ ให้ท่านขับข้ามทางรถไฟ จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 2.2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไปประมาณ 300 เมตร ท่านก็จะถึงลานจอดรถ ณ จุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ


ซอยหัวหิน 70 อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 231 - 232... ระยะทางจากกรุงเทพฯ - ตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 123 กิโลเมตร

... ถ้าท่านใช้ถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4 ) ผ่านนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ระยะทางที่ใช้จะมากกว่าเส้นทางข้างบนประมาณ 40 กิโลเมตร

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ
 

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม