ค้างคาวร้อยล้านวัดเขาช่องพราน โพธาราม ราชบุรี


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ราชบุรี
 ร า ช บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ค้ า ง ค า ว ร้ อ ย ล้ า น วั ด เ ข า ช่ อ ง พ ร า น : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

ค้างคาวร้อยล้านวัดเขาช่องพราน
อยู่ที่วัดเขาช่องพราน ตำบลตำปูน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

... 18.00 น. ของทุกวัน ค้างคาวนับ 100 ล้านตัวจะพากันบินออกจากถ้ำไปหากินเป็นสายดำมืดสุดสายตา เป็นที่ชื่นชมแก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาชมเป็นอย่างยิ่ง

ค้างคาววัดเขาช่องพราน ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
... Unseen in Thailand...มุมมองใหม่เมืองไทย
 
ฤดูกาลท่องเที่ยว
... สามารถเดินทางไปชมได้ทุกวัน
... พลบค่ำของทุกวัน ประมาณ 18.00 น. ค้างคาวจะเริ่มบินออกจากถ้ำ
 
ค่าเข้าชม
... ไม่เสียค่าเข้าชม
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" เขาช่องพราน " อยู่ที่ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม มีถ้ำพระนอน ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปมากกว่า 100 องค์ ที่สำคัญคือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่มีความยาวถึง 9 เมตรเศษ สูง 1 เมตรเศษ และยังมี ถ้ำค้างคาว ที่มีค้างคาวอาศัยอยู่กว่า 100 ล้านตัว ยามพลบค่ำในแต่ละวันจะเห็นฝูงค้างคาวบินออกหากิน มองดูคล้ายควันไฟเป็นทางยาว เป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่ง

" พื้นที่ภายในถ้ำค้างคาว " พื้นที่ภายในถ้ำค้างคาว ประมาณ 4 ไร่

" ค้างคาวออกหากิน " พลบค่ำของทุกวัน ประมาณ 18.00 น. ค้างคาวจะเริ่มบินออกจากถ้ำเพื่อออกหากิน ประมาณ 3 ชั่วโมง ค้างคาวถึงจะออกจากถ้ำหมด โดยจะบินต่อเนื่องกันเป็นสายยาวมุ่งหน้าไปยังทะเล จังหวัดสมุทรสาคร และจะกลับมาเข้าถ้ำประมาณ ตี 3 - ตี 5
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากวัดเขาช่องพราน :-
ป้ายถ้ำค้างคาว ป้ายบอกรายละเอียด 17.20 น. ลานจอดรถ
ลานจอดรถ ค้างคาว ค้างคาว ค้างคาว
ค้างคาว ค้างคาว ค้างคาว ค้างคาว

... ใครที่ไม่เคยเห็น..ค้างคาวแปรขบวน...ลองหาโอกาส...ไปชมกันสักครั้งนะครับ...
 

สถานที่ใกล้เคียง
ถ้ำพระนอน อยู่ห่างจากถ้ำค้างคาวประมาณ 200 เมตร อยู่ภายในวัดเขาช่องพรานเช่นเดียวกันกับถ้ำค้างคาว ภายในถ้ำพระนอนมีพระพุทธรูปมากกว่า 100 องค์ ที่สำคัญคือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่มีความยาวถึง 9 เมตรเศษ สูง 1 เมตรเศษ
 
พระพุทธรูป พระพุทธรูป พระพุทธรูป พระพุทธรูป
 

ร้านขนม :-


ติ๋ม เค้กมะพร้าวอ่อน ติ๋ม เค้กมะพร้าวอ่อน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
จำหน่าย
ขนมเค้ก อาทิเช่น เค้กฝอยทอง
เค้กมะพร้าวอบ เค้กวุ้น เค้กสามรส
จำหน่าย น้ำพริกเผาสูตรโบราณ

ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์
032-397062, 032-375214,
086-6665412

 

ร้านอาหารในจังหวัดราชบุรี
ร้านอาหารในจังหวัดอื่น ๆ คลิกที่นี่
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 2
โทร. 032-471005-6

 
 

การเดินทาง :-

จากกรุงเทพฯ - ค้างคาวร้อยล้านวัดเขาช่องพราน.. ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี

จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี ( ทางหลวงหมายเลข 338 ) มุ่งหน้าสู่นครปฐม จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี

ทั้งสองเส้นทางด้านบนจะต้องผ่านแยกนครชัยศรี

จากแยกนครชัยศรี ขับตรงไป โดยจะผ่านแยกบ้านแพ้ว ผ่านสะพานไปตัวเมืองนครปฐม ผ่านแยกไปจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นจะถึงแยกขวามือไปอำเภอโพธาราม

จากแยกนครชัยศรี - แยกโพธาราม.. ระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร

หมายเหตุ.. ตามแยกต่างๆ ไม่ต้องเลี้ยวนะครับ ให้ขับตรงไป ให้ไปเลี้ยวขวาที่แยกโพธาราม


... จากแยกนครชัยศรี - แยกบ้านแพ้ว ประมาณ 8.5 กิโลเมตร
... จากแยกบ้านแพ้ว - สะพานไปตัวเมืองนครปฐม ประมาณ 0.5 กิโลเมตร
... จากสะพานไปตัวเมืองนครปฐม - แยกไปจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 6.4 กิโลเมตร
... จากแยกไปจังหวัดสุพรรณบุรี - สะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 9 กิโลเมตร
... จากสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี - แยกไปอำเภอโพธาราม ประมาณ 12 กิโลเมตร
... จากสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี - แยกไปอำเภอดำเนินสะดวก ประมาณ 12 กิโลเมตร
... จากแยกไปอำเภอโพธาราม - ตัวเมืองราชบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร


เมื่อถึงแยกโพธาราม ( หลักกิโลเมตรที่ 80 - 81 ) ให้ท่านเลี้ยวขวามือสู่อำเภอโพธาราม จากนั้นขับตรงไปประมาณ 3.4 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไป ประมาณ 1.6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไปประมาณ 10.5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา เข้าวัดเขาช่องพราน ถ้ำค้างคาว จะอยู่ภายในวัดเขาช่องพราน ( เมื่อท่านเลี้ยวเข้าไปในวัดเรียบร้อยแล้ว ด้านซ้ายมือจะเป็นลานจอดรถ ด้านขวามือจะเป็นสนามหญ้าสำหรับดูค้างคาวออกจากถ้ำ )


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย ค้างคาวมีเยอะหรือเปล่า
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม