ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

วันเดียวเที่ยว 6 สถานที่..สมุทรสงคราม + ราชบุรี

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

 

 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก : ราชบุรี : Floating Market
ราชบุรี
 ร า ช บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ต ล า ด น้ำ ดำ เ นิ น ส ะ ด ว ก ( Floating Market ) : : :
-->ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber-shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony<--

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
อยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
พื้นที่โฆษณา ตรงกลุ่มเป้าหมาย เดือนละ 200 บาท
ข้อความไม่เกิน 4 บรรทัด
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 
ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเปิดให้บริการทุกวัน
.... แต่คนจะเยอะในช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์
.... ตลาดจะเปิดตั้งแต่เช้า พอหลังเที่ยง ( 12.00 น. ) ก็จะไม่ค่อยมีคนแล้วครับ ...
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
"เช่าเรือชมตลาดน้ำ" นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือ พร้อมคนพาย ในราคา 300 บาท/ลำ/ชั่วโมง

" เดินชมตลาดน้ำ " ไม่ต้องเช่าเรือก็ได้นะครับ เดินดูเอาก็ได้ครับ

" ค่าจอดรถ " ราคา 20 บาท ( รถเก๋งหรือรถปิ๊กอัพ )
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : - จากคุณ เบบี้ไพ ( baby_pai@hotmail.com )
" ตลาดน้ำดำเนินสะดวก " ที่โลกรู้จัก และกลายเป็นเอกลักษณ์ไทย อย่างหนึ่ง ที่ดึงดูดชาวต่างประเทศให้เดินทางมา เยือนเมืองไทย สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เชื่อม จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงครามเข้าด้วยกัน คลองดำเนินสะดวก เป็นนามพระราชทานโดยรัชกาลที่ 5 มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรมีซอยน้อยแยกออกไปอีกประมาณ 200 คลองเป็นทางสัญจรทาง น้ำที่ผู้คนในเขตสามจังหวัดใช้มากที่สุดโดยแทบทุกบ้านจะมีเรือประจำบ้าน อย่างน้อย 1 ลำ เหมือนคนกรุงมีรถบ้านละ1 คัน คลองดำเนินสะดวกหรือชื่อที่ เรียกว่า " ตลาดน้ำ " จะเป็นที่นัดของเรือร้อยๆลำเพื่อชุมนุมขายสินค้าการเกษตร และสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองตลอดจนร้านขายของที่รับจากโรงงานในกรุงเทพหรือจากต่างจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศแล้วคลองที่เต็มไปด้วยสินค้าทุกชนิดที่เขาตื่นตาตื่นราคาเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งทีเดียว ตลาดน้ำจะเริ่มคึกคัก ตั้งแต่ 6.00 น.ไปจนถึงประมาณ 11.00 น.นอกจากเขาจะได้ชมตลาดน้ำแล้วชีวิต สองฝั่งคลองของชาวไทยชนบท ยังเป็นภาพที่น่ามองอย่างมากสลับกับเรือกสวนและไร่นาของชาวบ้านส่วนใหญ่ของพื้นที่แถบนี้ต่างจากภาพที่เขาคุ้นตา ตามเมืองใหญ่ๆ ไปลิบลับ คลองดำเนินสะดวกขุดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าการคมนาคมในท้องถิ่นนี้ไม่มีถนนหนทางเชื่อมกับอำเภออื่นๆ ส่วนมากใช้เรือเดินทางจึงให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้อำนวยการขุดเมื่อพ.ศ.2409 โดยขุดคลองกว้าง 6 วา ลึก 6 ศอก ยาว 840 เส้น โดยแรงคนทั้งหมดใช้เงินทั้งสิ้น 1,400 ชั่ง หรือ112,000 บาท ( ค่าเงินในสมัยนั้น ) ที่เชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองเข้าไว้เริ่มตั้งแต่ประตูน้ำบางยาง แม่น้ำท่าจีน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครถึงประตูน้ำบางนกแขวก แม่น้ำแม่กลอง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ใช้เวลาขุดทั้งสิ้น 2 ปี ปัจจุบันนี้คลองได้ขยายไปกว้างกว่าเดิมเพราะตลิ่งพังกว้างถึง 24 เมตร บางแห่ง กว้างถึง 40 เมตรก็มี
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony

ภาพถ่ายจากตลาดน้ำดำเนินสะดวก :-
ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ
ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ
ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ    

... นักท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติ... คนไทยมีน้อยครับ ...
... ของกิน + ของขาย ... มากมายครับ... โดยเฉพาะผลไม้...
 

ร้านอาหาร :-

ร้านศาลาไทย โทร. 08-1409-0703, 032-254226
อยู่ในท่าเรือศาลาไทย
ขวามือจากปากทางเข้าตลาดน้ำ 900 เมตร เนื้อที่ 7 ไร่
บริการอาหารไทย สเต็ก ตั้งแต่ 8:00 น.- 20:00น.
นอกจากนี้ยังมีเรือนำเที่ยวตลาดน้ำไว้บริการด้วย
 
 

สถานที่พักแรม :-

บ้านสวนชายน้ำ โทร 032 - 253706, 08-1733-4353, 08-1988-7473
บ้านพักในสวน มีเรือนไทยโบราณให้เลือกพักด้วย อยู่ริมน้ำ บรรยากาศสวนธรรมชาติ ฟังเสียงนกร้องหลากหลายยามเช้า ล่องเรือจากที่พักไปตลาดน้ำดำเนินสะดวก ดูวิธีชีวิตริมคลอง ยามเย็นไปเที่ยวดูหิ่งห้อยที่อัมพวา อาหารอร่อยราคากันเอง


บ้านไทยดำเนิน


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดราชบุรี คลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

การเดินทาง :-

แยกเข้าตลาดน้ำดำเนินสะดวก อยู่ระหว่าง หลักกิโลเมตรที่ 24 - 25 ถนนหมายเลข 325

แยกเข้าตลาดน้ำอัมพวา อยู่ระหว่าง หลักกิโลเมตรที่ 36 - 37 ถนนหมายเลข 325

ทางรถยนต์ :-
เส้นทางที่ 1 :
จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี

จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี ( ทางหลวงหมายเลข 338 ) มุ่งหน้าสู่นครปฐม จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี

ทั้งสองเส้นทางด้านบนจะต้องผ่านแยกนครชัยศรี

จากแยกนครชัยศรี ขับตรงไป โดยจะผ่านแยกบ้านแพ้ว ผ่านสะพานไปตัวเมืองนครปฐม ผ่านแยกไปจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นจะถึงแยกซ้ายมือไปอำเภอบางแพ และอำเภอดำเนินสะดวก

จากแยกนครชัยศรี - แยกซ้ายอำเภอดำเนินสะดวก.. ระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร

หมายเหตุ :-
ตามแยกต่างๆ ไม่ต้องเลี้ยวนะครับ ให้ขับตรงไป ให้ไปเลี้ยวซ้ายที่แยกอำเภอดำเนินสะดวก


เมื่อถึงแยกอำเภอดำเนินสะดวก ( หลักกิโลเมตรที่ 80 - 81 ทางหลวงหมายเลข 4 ) ให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือสู่อำเภอบางแพ และอำเภอดำเนินสะดวก ( ทางหลวงหมายเลข 325 ) จากนั้นขับตรงไปประมาณ 24.7 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไป ประมาณ 1,300 เมตร ก็จะถึง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
แยกเข้าตลาดน้ำอัมพวา อยู่ระหว่าง หลักกิโลเมตรที่ 36 - 37 ถนนหมายเลข 325


แยกเข้าตลาดน้ำดำเนินสะดวก อยู่ระหว่าง หลักกิโลเมตรที่ 24 - 25 ถนนหมายเลข 325


เส้นทางที่ 2 : จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายธนบุรี - ปากท่อ ( ทางหลวงหมายเลข 35 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงคราม ถึง หลักกิโลเมตรที่ 63 ทางด้านซ้ายมือจะมีสะพานเพื่อขับวนเข้าสู่ตัวเมืองสมุทรสงคราม ให้ท่านขับขึ้นสะพาน เมื่อลงจากสะพานขับตรงไป แล้วเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดง ขับตรงไปแล้วเลี้ยวซ้าย ( ใช้เส้นทางเดียวกับ อุทยาน ร.2 ) เมื่อเลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไป จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางที่จะไปอุทยาน ร.2

จากตัวเมืองสมุทรสงครามถึงทางเข้าอุทยาน ร.2 ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน ประมาณ 8 กิโลเมตร ( ไม่ต้องเลี้ยวให้ขับตรงไป ) จากทางเข้าอุทยาน ร.2 ถึงทางเข้าตลาดน้ำดำเนินสะดวก ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน ประมาณ 14 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไปอีกประมาณ 1,300 เมตร ก็จะถึง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก...ค่าจอดรถคันละ 20 บาท ..

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ
 


ทางลัดจากตลาดน้ำดำเนินสะดวกไปตัวเมืองราชบุรี :-
ระยะทางสั้นกว่าไปทางอำเภอบางแพ ประมาณ 23 กิโลเมตร :
จากตลาดน้ำดำเนินสะดวก ขับตรงไปประมาณ 600 เมตร จะพบทางแยก ให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือ แล้วขับตรงไปประมาณ 4.7 กิโลเมตร ( 4.7 กิโลเมตรนี้ทางจะเป็นทางโค้ง คด เป็นส่วนมากนะครับ ) จะพบทางแยก ให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือ ( ถ้าเลี้ยวขวาจะไป อาสนวิหารพระแม่บังเกิด ) เมื่อเลี้ยวซ้ายมือแล้วขับตรงไปประมาณ 100 เมตร จะพบทางแยก ให้ท่านเลี้ยวขวามือ จากนั้นขับตรงไป ( ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำ ) ประมาณ 700 เมตร จะพบทางแยก ให้ท่านเลี้ยวขวามือ จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 15.4 กิโลเมตร ก็จะถึง ตัวเมืองราชบุรี ( จากนั้นถ้าท่านเลี้ยวขวาลอดใต้สะพานรถไฟ แล้วขับตรงไปประมาณ 1.4 กิโลเมตร ก็จะถึงถนนเพชรเกษม ถ้าเลี้ยวขวาท่านจะไปกรุงเทพ ฯ ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปจังหวัดเพชรบุรี ) เมื่อท่านเลี้ยวซ้ายไปทางจังหวัดเพชรบุรี แล้วขับตรงไปประมาณ 1.4 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางอำเภอจอมบึง ( ทางหลวงหมายเลข 3087 ) ก็จะเป็นเส้นทางไป ถ้ำเขาบิน + ถ้ำจอมพล
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - -- - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - -- - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม