ถ้ำจอมพล อ.จอมบึง จ.ราชบุรี


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ราชบุรี
 ร า ช บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ถ้ำ จ อ ม พ ล : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

ถ้ำจอมพล อยู่ในอำเภอจอมบึง เดิมมีชื่อว่า ถ้ำมุจลินทร์ อยู่ในเขากลางเมือง ซึ่งมีความสูง 191 เมตร เมื่อปี พ.ศ. 2438 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ได้เสด็จประพาส และทรงโปรดปรานความงามของถ้ำนี้ จึงพระราชทานชื่อใหม่ว่า ถ้ำจอมพล ภายในถ้ำมี หินงอกหินย้อย ที่มีความงดงาม และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดกลาง บริเวณหน้าถ้ำจอมพลเป็นสวนรุกขชาติ ถ้ำจอมพลเป็นวสวนพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม เหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ถ้ำจอมพล ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
... ไม่ต้องใช้ไฟฉายหรือตะเกียง เพราะในถ้ำติดหลอดไฟฟ้าไว้ตามจุดต่างๆ เรียบร้อยแล้วครับ ...
 
เวลาเปิด - ปิด
.... เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
... ผู้ใหญ่ 10 บาท
... เด็ก 5 บาท
 
อาหาร
... บริเวณลานจอดรถ มีร้านขายอาหาร
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" ถ้ำจอมพล " ภายในถ้ำจอมพลมี พระพุทธไสยาสน์ ( พระนอน ) ประดิษฐาน อยู่ด้วยนะครับ

" ขึ้นบันไดสู่ปากถ้ำ " จะต้องเดินขึ้นบันไดเพื่อไปสู่ปากทางเข้าถ้ำนะครับ

" ลิงเยอะมาก " ณ บริเวณที่จอดรถจะมีลิงจำนวนมาก ต้องระวังลิงลงมาเล่นที่รถของท่าน...แนะนำให้เอาตุ๊กตาจระเข้ที่คนขายของบริเวณนั้นเตรียมไว้ให้มาวางไว้บนหลังรถด้วยนะครับ... ลิงจะไม่มาวุ่นวายกับรถของท่านครับ...สำหรับตุ๊กตาคนขายของให้วางฟรีครับ...แต่เราก็ควรตอบแทนน้ำใจด้วยการซื้อของเขาสักเล็กน้อยนะครับ... สังคมไทยจะน่าอยู่..ถ้าทุกคนมีน้ำใจ..
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony

ภาพถ่ายจากถ้ำจอมพล :- ภายในถ้ำจะติดไฟไว้ตามจุดต่างๆ
พระนอน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หินงอกหินย้อย หินงอกหินย้อย
หินงอกหินย้อย หินงอกหินย้อย หินงอกหินย้อย หินงอกหินย้อย
หินงอกหินย้อย หินงอกหินย้อย    

ค่าเข้าชม 10 บาท สำหรับเด็ก
ค่าเข้าชม 20 บาท สำหรับผู้ใหญ่
... ภายในถ้ำมองไปทางไหนก็จะเป็นหินงอกหินย้อยเกือบทั้งหมด ...
... ดูแต่ตา..มืออย่าต้อง..ของจะเสีย..ฝากไว้ด้วยนะครับ ...
 

การเดินทาง :-

จากกรุงเทพฯ - ถ้ำจอมพล.. ระยะทางประมาณ 131 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี

จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี ( ทางหลวงหมายเลข 338 ) มุ่งหน้าสู่นครปฐม จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี

ทั้งสองเส้นทางด้านบนจะต้องผ่านแยกนครชัยศรี

จากแยกนครชัยศรี ขับตรงไป โดยจะผ่านแยกบ้านแพ้ว ผ่านสะพานไปตัวเมืองนครปฐม ผ่านแยกไปจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านแยกซ้ายไปอำเภอดำเนินสะดวก ( แยกขวาไปโพธาราม ) ผ่านแยกซ้ายเข้าตัวเมืองราชบุรี จากนั้นจะถึงแยกขวามือไปอำเภอจอมบึง

จากแยกนครชัยศรี - แยกขวามือไปอำเภอจอมบึง.. ระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร

หมายเหตุ : -
.. ตามแยกต่างๆ ไม่ต้องเลี้ยวนะครับ ให้ขับตรงไป ให้ไปเลี้ยวขวาที่แยกไปอำเภอจอมบึง


... จากแยกนครชัยศรี - แยกบ้านแพ้ว ประมาณ 8.5 กิโลเมตร
... จากแยกบ้านแพ้ว - สะพานไปตัวเมืองนครปฐม ประมาณ 0.5 กิโลเมตร
... จากสะพานไปตัวเมืองนครปฐม - แยกไปจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 6.4 กิโลเมตร
... จากแยกไปจังหวัดสุพรรณบุรี - สะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 9 กิโลเมตร
... จากสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี - แยกไปอำเภอโพธาราม ประมาณ 12 กิโลเมตร
... จากสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี - แยกไปอำเภอดำเนินสะดวก ประมาณ 12 กิโลเมตร
... จากแยกไปอำเภอดำเนินสะดวก - ตัวเมืองราชบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร
... จากแยกไปอำเภอดำเนินสะดวก - แยกไปอำเภอจอมบึง ประมาณ 21 กิโลเมตร


เมื่อถึงแยกไปอำเภอจอมบึง ( หลักกิโลเมตรที่ 101 - 102 ) ให้ท่านเลี้ยวขวามือสู่อำเภอจอมบึง ( ถนนหมายเลข 3087 ) จากนั้นขับตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไป ประมาณ 100 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปถ้ำเขาบิน ไปอำเภอจอมบึง ( ถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปตัวเมืองราชบุรี ) แล้วขับตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปถ้ำเขาบิน ไปอำเภอจอมบึง ขับตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร จะถึงแยกซ้ายมือเข้า ถ้ำเขาบิน ไม่ต้องเลี้ยวให้ขับตรงไป ประมาณ 8.9 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไป ประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงลานจอดรถถ้ำจอมพล จากนั้นก็ซื้อบัตรเข้าชมถ้ำ แล้วเดินขึ้นบันได ประมาณ 30 ขั้น ก็จะถึงปากทางเข้าถ้ำ จากนั้นเดินลงบันได ประมาณ 20 ขั้น ก็จะพบกับหินงอกหินย้อย

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม