ถ้ำเขาบิน อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันเดียวเที่ยว 6 สถานที่..สมุทรสงคราม + ราชบุรี

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ราชบุรี
 ร า ช บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ถ้ำ เ ข า บิ น : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

ถ้ำเขาบิน
อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ถ้ำนี้อยู่ที่เทือกเขาบิน ซึ่งมีความสูง 200 เมตร ภายในถ้ำเขาบินมี หินงอกหินย้อย เป็นรูปคล้ายนกอินทรีย์กำลังกระพือปีกจึงได้ชื่อว่า ถ้ำเขาบิน

ถ้ำเขาบิน ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
... ไม่ต้องใช้ไฟฉายหรือตะเกียง เพราะในถ้ำติดหลอดไฟฟ้าไว้ตามจุดต่างๆ เรียบร้อยแล้วครับ ...
 
เวลาเปิด - ปิด
.... เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
... ผู้ใหญ่ 20 บาท
... เด็ก 10 บาท
 
อาหาร
... บริเวณลานจอดรถ มีร้านขายอาหาร
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" ถ้ำเขาบิน " ภายในถ้ำจะแบ่งเป็น 8 ห้อง แต่ละห้องสวยงามแตกต่างกันไป ( ภายในถ้ำอากาศจะค่อนข้างร้อน เรียกว่า เหงื่อหยดเป็นน้ำเลยล่ะครับ )
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony

ภาพถ่ายจากถ้ำเขาบิน :- ภายในถ้ำจะติดไฟไว้ตามจุดต่างๆ
หินงอกหินย้อย หินงอกหินย้อย หินงอกหินย้อย หินงอกหินย้อย
หินงอกหินย้อย หินงอกหินย้อย หินงอกหินย้อย หินงอกหินย้อย
หินงอกหินย้อย หินงอกหินย้อย หินงอกหินย้อย หินงอกหินย้อย
หินงอกหินย้อย หินงอกหินย้อย หินงอกหินย้อย หินงอกหินย้อย
..บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์..
..โยนเหรียญลงบ่อแล้วอธิษฐาน..แต่ห้ามล้างมือนะครับ
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หินงอกรูปฤาษี ..หินงอกรูปฤาษี..
..เป็นที่สักการะบูชาของทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมถ้ำนี้

ค่าเข้าชม 10 บาท สำหรับเด็ก
ค่าเข้าชม 20 บาท สำหรับผู้ใหญ่
... ภายในถ้ำมองไปทางไหนก็จะเป็นหินงอกหินย้อยเกือบทั้งหมด ...
... ดูแต่ตา..มืออย่าต้อง..ของจะเสีย..ฝากไว้ด้วยนะครับ ...
 

สถานที่ใกล้เคียง
ถ้ำจอมพล ห่างจากแยกเข้าถ้ำเขาบิน ประมาณ 9.4 กิโลเมตร
โป่งยุบ ห่างจากแยกเข้าถ้ำเขาบิน ประมาณ 40 กิโลเมตร
ธารน้ำร้อนบ่อคลึง อยู่ห่างจากโป่งยุบ ประมาณ 23 กิโลเมตร
น้ำตกเก้าชั้น ( เก้าโจน ) อยู่ห่างจากโป่งยุบ ประมาณ 24 กิโลเมตร
 
 

การเดินทาง :-

จากกรุงเทพฯ - ถ้ำเขาบิน.. ระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี

จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี ( ทางหลวงหมายเลข 338 ) มุ่งหน้าสู่นครปฐม จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี

ทั้งสองเส้นทางด้านบนจะต้องผ่านแยกนครชัยศรี

จากแยกนครชัยศรี ขับตรงไป โดยจะผ่านแยกบ้านแพ้ว ผ่านสะพานไปตัวเมืองนครปฐม ผ่านแยกไปจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านแยกซ้ายไปอำเภอดำเนินสะดวก ( แยกขวาไปโพธาราม ) ผ่านแยกซ้ายเข้าตัวเมืองราชบุรี จากนั้นจะถึงแยกขวามือไปอำเภอจอมบึง

จากแยกนครชัยศรี - แยกขวามือไปอำเภอจอมบึง.. ระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร

หมายเหตุ : -
.. ตามแยกต่างๆ ไม่ต้องเลี้ยวนะครับ ให้ขับตรงไป ให้ไปเลี้ยวขวาที่แยกไปอำเภอจอมบึง


... จากแยกนครชัยศรี - แยกบ้านแพ้ว ประมาณ 8.5 กิโลเมตร
... จากแยกบ้านแพ้ว - สะพานไปตัวเมืองนครปฐม ประมาณ 0.5 กิโลเมตร
... จากสะพานไปตัวเมืองนครปฐม - แยกไปจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 6.4 กิโลเมตร
... จากแยกไปจังหวัดสุพรรณบุรี - สะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 9 กิโลเมตร
... จากสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี - แยกไปอำเภอโพธาราม ประมาณ 12 กิโลเมตร
... จากสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี - แยกไปอำเภอดำเนินสะดวก ประมาณ 12 กิโลเมตร
... จากแยกไปอำเภอดำเนินสะดวก - ตัวเมืองราชบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร
... จากแยกไปอำเภอดำเนินสะดวก - แยกไปอำเภอจอมบึง ประมาณ 21 กิโลเมตร


เมื่อถึงแยกไปอำเภอจอมบึง ( หลักกิโลเมตรที่ 101 - 102 ) ให้ท่านเลี้ยวขวามือสู่อำเภอจอมบึง ( ถนนหมายเลข 3087 ) จากนั้นขับตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไป ประมาณ 100 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปถ้ำเขาบิน ไปอำเภอจอมบึง ( ถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปตัวเมืองราชบุรี ) แล้วขับตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปถ้ำเขาบิน ไปอำเภอจอมบึง ขับตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร จะถึงแยกซ้ายมือเข้า ถ้ำเขาบิน จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไป ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึงลานจอดรถ จากนั้นเดินเท้าไปอีกประมาณ 200 เมตร ก็จะถึง ถ้ำเขาบิน จากนั้นซื้อบัตรเข้าชมถ้ำที่บริเวณทางเข้าถ้ำ แล้วเดินลงบันได ประมาณ 20 ขั้น จากนั้นก็จะพบหินงอกหินย้อย ให้ท่านชื่นชมกันแล้วล่ะครับ

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม