แหลมแม่พิมพ์ อำเภอแกลง ระยอง

บารี ละไม รีสอร์ท

จองที่พักด้านบนผ่านระบบ Online ด้วยตัวท่านเอง
จ่ายเงินที่ 7 ELEVEN ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต

 
ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

 

 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ระยอง
   ร ะ ย อ ง
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : แ ห ล ม แ ม่ พิ ม พ์ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

แหลมแม่พิมพ์
อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง

แหลมแม่พิมพ์ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

แหลมแม่พิมพ์ ........ จากถนนสุขุมวิททางแยกขวาไปแหลมแม่พิมพ์ที่กิโลเมตรที่ 258, 265 และ 268 ผ่านอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไปอีก 5 กิโลเมตร ชาดหาดแม่พิมพ์เหมาะแก่การเล่นน้ำ พักผ่อน ตากลม

 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- แผนที่การเดินทางไปยังแหลมแม่พิมพ์

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 

สถานที่ใกล้เคียง

อนุสาวรีย์สุนทรภู่
 
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony

ภาพถ่ายจากแหลมแม่พิมพ์ :-
มองไปทางซ้ายมือ มองไปทางขวามือ
 

สถานที่พักแรม :-


หินสวย น้ำใส รีสอร์ท ( Hinsuai-Namsai Resort Hotel )
ปาล์มมาลี บีช ( Palmeraie Beach Hotel )
บารี ละไม รีสอร์ท ( Bari Lamai Resort )


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดระยอง คลิกที่นี่เลยจ้า..


โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ทั่วไทยคลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

การเดินทาง :-

แผนที่การเดินทางไปแหลมแม่พิมพ์คลิกที่นี่

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรี จากนั้นมุ่งหน้าสู่พัทยา พอถึงถนนหมายเลข 36 ให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือ มุ่งหน้าสู่จังหวัดระยอง จากจังหวัดระยองมุ่งหน้าสู่อำเภอแกลง มุ่งหน้าสู่จันทบุรี
( จากถนนสุขุมวิททางแยกขวาไปแหลมแม่พิมพ์ที่กิโลเมตรที่ 258, 265 และ 268 ทางหลวงหมายเลข 3 )

จากนั้นเลี้ยวขวามือ เข้าสู่ถนนหมายเลข 3192 ขับตรงไปประมาณ 3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายมือ เข้าสู่ถนนหมายเลข 3145 จากนั้นขับไปตามป้ายบอกทางประมาณ 14 กิโลเมตร ก็จะถึง แหลมแม่พิมพ์

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ
 
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม