อุทยานพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 2

กระทงสายอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

วันเดียวเที่ยว 6 สถานที่..สมุทรสงคราม + ราชบุรี

เรือนไม้โชติกา ที่พักริมน้ำ

บ้าน อัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา

จองที่พักด้านบนผ่านระบบ Online ด้วยตัวท่านเอง
จ่ายเงินที่ 7 ELEVEN ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต
ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

 

 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สมุทรสงคราม
 ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 2
ตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวา มีเนื้อที่ 11 ไร่ เป็นที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในมีกลุ่มอาคารทรงไทยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปะวัตถุ สมัยรัตนโกสินทร์ และความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 2 มีพื้นที่ปลูกพันธุ์ไม้ในวรรณคดี มีร้านอาหาร มีผลิตผลพื้นเมืองและงานศิลปหัตถกรรมจำหน่าย

อุทยาน ร.2 ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เวลาเปิด - ปิด
... อุทยาน ร.2 เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.
... พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
 
ค่าเข้าชม
... ผู้ใหญ่ 30 บาท
... เด็ก 10 บาท
... พระภิกษุ สามเณร ไม่เสียค่าบำรุง
 
อาหาร
... มีจำหน่ายที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ ฯ เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 

สถานที่น่าสนใจ
พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย พิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารทรงไทย จำนวน 4 หลัง พื้นที่รวมประมาณ 600 ตารางเมตร จัดพิพิธภัณฑ์แบบชาติพันธุ์วิทยา แสดงศิลปวัตถุในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ที่จะสะท้อนให้เห็นลักษณะศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และการดำรงชีวิตของชาวไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย


หอกลาง ภายในประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และจัดศิลปโบราณวัตถุสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เป็นต้นว่า เครื่องเบญจรงค์ เครื่องถ้วย หัวโขน ซึ่งเป็นอุปกรณ์การแสดงนาฏกรรมตามบทวรรณคดีพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หุ่นวรรณคดีเรื่องสังข์ทองและอิเหนา หนังใหญ่

ห้องชาย ทางปีกขวา จัดตกแต่งให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของชายไทย ที่มีความกล้าหาญ พร้อมในการอาสาปกป้องรักษาผืนแผ่นดิน ตามลักษณะสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีพระพุทธรูปสำหรับบูชา สมุดไทย เสื้อขุนนางไทยโบราณ ดาบ โล่ รวมทั้งพระแท่นบรรทม ซึ่งเชื่อว่าเป็นของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ( เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม อนุญาตให้นำมาประดิษฐานไว้เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2530 )

ห้องหญิง ตกแต่งให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของหญิงไทยโบราณ มีเตียงนอนแบบไทย โต๊ะเครื่องแป้ง คันฉ่อง ฉากปัก เป็นต้น

ชานเรือน จัดตามแบบบ้านไทยโบราณ ตกแต่งด้วยกระถางไม้ดัด ไม้ประดับ อ่างบัว

ห้องครัวและห้องน้ำ จัดไว้ที่ชั้นล่างอาคารปีกซ้าย แสดงลักษณะครัวไทยและห้องน้ำของคนชั้นกลาง มีเครื่องหุงต้ม ถ้วยชาม สำหรับอาหาร เป็นต้น

ตำแหน่งศิลาฤกษ์ แสดงให้เห็นแบบจำลองศิลาฤกษ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธี

อาศรมศึกษา อาศรมศึกษา เป็นที่อ่านหนังสือสำหรับประชาชน


โรงละครกลางแจ้ง มีเนินหลดหลั่นสำหรับชมการแสดง และปลูกพันธุ์ไม้ต่าง ๆ

สวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดีนานาชนิด เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ มีหุ่นจำลองเรื่องในวรรณคดี สังข์ทอง ไกรทอง

เรือประพาสอุทยาน เรือประพาสอุทยาน อยู่ริมแม่น้ำ ( แม่น้ำแม่กลอง ) เดินเข้าไปประมาณ 400 เมตรจากจุดจำหน่ายบัตรเข้าชม อยู่ใกล้กับศาลาเอนกประสงค์...
รายละเอียดเรือประพาสอุทยาน : สร้างด้วยไม้สักทั้งลำ เป็นเรือ 2 ชั้น ขนาดกว้าง 4.35 เมตร ยาว 19.60 เมตร กินน้ำลึก 0.07 เมตร น้ำหนัก 30 ตัน เครื่องยนต์ขนาด 120 แรงม้า ความเร็ว 6.5 น๊อต/ชั่วโมง จุผู้โดยสารได้ 80 คน ชั้นบนเป็นห้องโถง ชั้นล่างมีห้องน้ำ ห้องโถง ห้องสมุด ห้องครัว ห้องเครื่องยนต์ และมีบันไดลง 3 ทาง ( ปัจจุบันเรือประพาสอุทยานอยู่บนบก )

พื้นที่ติดแม่น้ำแม่กลอง ศาลาเอนกประสงค์ริมน้ำ
มีศาลาเอนกประสงค์สำหรับนั่งพักผ่อน
และชมบรรยากาศริมแม่น้ำแม่กลอง

 
 

สถานที่ใกล้เคียง
ตลาดน้ำอัมพวา อยู่ห่างจากอุทยานพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 2 ประมาณ 200 เมตร
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อยู่ห่างจากอุทยานพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 2 15 กิโลเมตร

วัดอัมพวันเจติยาราม อยู่ติดกับอุทยาน ร.2 มีจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถที่งดงามมาก
 
พระพุทธรูปในโบสถ์
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จิตรกรรมฝาผนัง
จิตรกรรมฝาผนัง ( มดแดงผูกคอตาย )
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากอุทยาน ร.2 :-
พิพิธภัณฑ์ ฯ พิพิธภัณฑ์ ฯ พิพิธภัณฑ์ ฯ อาศรมศึกษา
อาศรมศึกษา ศาลาริมน้ำ เรือประพาสอุทยาน เรือประพาสอุทยาน
 

สถานที่พักแรม :-


บ้าน อัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา

บ้าน อัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เรือนไม้โชติกา

เรือนไม้โชติกา

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


จองที่พักด้านบนผ่านระบบ Online ด้วยตัวท่านเอง
จ่ายเงินที่ 7 ELEVEN ทุกสาขา ทั่วประเทศ
หรือ จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
สำนักงานอุทยาน ร.2 ถนนอัมพวา - บางนกแขวก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทร. 034-751666, 034-751376
 
 

การเดินทาง :-

แยกเข้าอุทยาน ร.2 อยู่ระหว่าง หลักกิโลเมตรที่ 36 - 37 ถนนหมายเลข 325

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายธนบุรี - ปากท่อ ( ทางหลวงหมายเลข 35 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงคราม ถึงหลักกิโลเมตรที่ 63 ทางด้านซ้ายมือจะมีสะพานเพื่อขับวนเข้าสู่ตัวเมืองสมุทรสงคราม ลงจากสะพานขับตรงไป ประมาณ 700 เมตร แล้วเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดง ขับตรงไปแล้วเลี้ยวซ้าย ( จะมีป้ายบอกทางไปอุทยาน ร.2 ติดไว้ตามทางแยก ) เมื่อเลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไป จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางที่จะไปอุทยาน ร.2

จากตัวเมืองสมุทรสงครามถึงทางแยกเข้าอุทยาน ร.2 ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน ประมาณ 8 กิโลเมตร เมื่อถึงทางแยกให้เลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไป ( พบทางแยกซ้ายมือไม่ต้องเลี้ยว ขับตรงไป ข้ามสะพานปูน ) ประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึง อุทยาน ร.2 ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน

.. ก่อนถึงอุทยาน ร.2 ก็คือ วัดอัมพวันเจติยาราม ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน
.. ( วัดอัมพวันเจติยารามอยู่ติดกับอุทยาน ร.2 )


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


ข้อมูลจากแผ่นพับของอุทยาน ร.2
 
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม