วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ( วัดบ้านแหลม )
อำเภอเมือง สมุทรสงคราม ( แม่กลอง )

บ้านท้ายหาด รีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต

วันเดียวเที่ยว 6 สถานที่..สมุทรสงคราม + ราชบุรี

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สมุทรสงคราม
 ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : วั ด เ พ ช ร ส มุ ท ร ว ร วิ ห า ร : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

หลวงพ่อบ้านแหลม ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร มีชื่อเรียกสามัญว่า " วัดบ้านแหลม " ซึ่งเดิมชื่อว่าวัดศรีจำปา ภายในโบสถ์ประดิษฐาน หลวงพ่อบ้านแหลม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย หล่อด้วยทองแดง เป็นที่เคารพของประชาชนทั่วไป ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์สงฆ์ จัดแสดงพระพุทธรูปและพระเครื่องสมัยต่าง ๆ ต่อมาวัดนี้ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง ได้รับพระราชทานนามว่า " วัดเพชรสมุทรวรวิหาร " ทุกปีจะจัดให้มีงานนมัสการปิดทององค์หลวงพ่อบ้านแหลม ในวันสงกรานต์ วันสารทไทย และสารทจีน
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
    ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon

ภาพถ่ายจากวัดเพชรสมุทรวรวิหาร :-
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
( วัดบ้านแหลม )
ภายในพระอุโบสถ
ไหว้พระ ภายในพระอุโบสถ
บรรยากาศริมน้ำ  
 

อาหารการกิน :-


เจ๊เปี๊ยกปลาหมึกอบกรอบ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเจ๊เปี๊ยก
ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
จำหน่าย
- ปลาหมึกกรอบปรุงรส
- ปลาหมึกม้วนปรุงรส
- ปลาหมึกขาวน้ำจิ้ม
- ปลากรอบแบบเส้น

ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์
089-9181802
 

ร้านอาหารในจังหวัดสมุทรสงคราม
ร้านอาหารในจังหวัดอื่น ๆ คลิกที่นี่
 

สถานที่พักแรม :-


บ้านท้ายหาด รีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต

บ้าน อัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา ( Baan Amphawa )
ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม คลิกที่นี่เลยจ้า..


โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ทั่วไทยคลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนพระราม 2 ( ทางหลวงหมายเลข 35 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงคราม ถึงหลักกิโลเมตรที่ 63 ทางด้านซ้ายมือจะมีสะพานเพื่อขับวนเข้าสู่ตัวเมืองสมุทรสงคราม ให้ท่านขับขึ้นสะพาน ลงจากสะพานขับตรงไป ประมาณ 700 เมตร ก็จะถึงแยกไฟแดง ให้ท่านขับตรงไป ประมาณ 200 เมตร จากนั้นให้เลี้ยวขวา แล้วขับตรงไป ข้ามทางรถไฟ แล้วขับตรงไปอีก ประมาณ 100 เมตร ก็จะถึงลานจอดรถ ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของท่าน
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน ตรงข้ามกับลานจอดรถ


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะหรือเปล่า
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - -- - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม