วัดป่าเลไลยก์ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี

โรงแรม คุ้มสุพรรณ

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สุพรรณบุรี
 สุ พ ร ร ณ บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : วั ด ป่ า เ ล ไ ล ย ก์ : : :
-->ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber-shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony<--

วัดป่าเลไลยก์
อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นวัดเก่าแก่ ซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดป่า ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อโตปางป่าเลไลยก์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือมาก แต่เดิมหลวงพ่อโตเป็นพระปางปฐมเทศนา ต่อมาได้มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และทำเป็นปางป่าเลไลยก์ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

วัดป่าเลไลยก์ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ทุกปีจะมีงานนมัสการ หลวงพ่อโต ปีละ 2 ครั้ง
     ในเดือน 5 และเดือน 12 ตั้งแต่วันขึ้น 7 - 9 ค่ำ
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber-shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony

ภาพถ่ายจากวัดป่าเลไลยก์ :-
พระวิหารหลวงพ่อโต ประตูวิหาร หลวงพ่อโต หลวงพ่อโต
 

สถานที่พักแรม :-

โรงแรม คุ้มสุพรรณ ( Khum Suphan Hotel )


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี คลิกที่นี่เลยจ้า..


โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ทั่วไทยคลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
เส้นทางที่ 1 : จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี

จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี ( ทางหลวงหมายเลข 338 ) มุ่งหน้าสู่นครปฐม จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี

ทั้งสองเส้นทางด้านบนจะต้องผ่านแยกนครชัยศรี

จากแยกนครชัยศรี ขับตรงไป ประมาณ 15.4 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวามือไปจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเลี้ยวขวามือแล้วขับตรงไป ประมาณ 1.2 กิโลเมตร พบสามแยก ( แยกซ้ายไปจังหวัดสุพรรณบุรี ตรงไปไปจังหวัดนครปฐม ) ให้ท่านเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 67 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปจังหวัดสุพรรณบุรี ( ถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปจังหวัดกาญจนบุรี ) เมื่อเลี้ยวขวาแล้ว ขับตรงไปประมาณ 7.8 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา ( ถ้าตรงไปจะไปอำเภอด่านช้าง ) เมื่อเลี้ยวขวาแล้ว ขับตรงไปประมาณ 24.2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปสุพรรณบุรี ( ถนนสาย 321 ) ถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ( ถนนสาย 322 ) เมื่อเลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปประมาณ 3.7 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวามือ ก็จะถึง วัดป่าเลไลยก์

เส้นทางที่ 1 : จากกรุงเทพฯ - วัดป่าเลไลยก์.. ระยะทางประมาณ 159 กิโลเมตร

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ
 เส้นทางที่ 2 : จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี ( ทางหลวงหมายเลข 340 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 95 ท่านจะถึง ห้างโลตัส สุพรรณบุรี จากนั้นให้ท่านขับตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 321 จากนั้นขับตรงไปประมาณ 4.1 กิโลเมตร ก็จะถึง วัดป่าเลไลยก์ ซึงจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน

เส้นทางที่ 2 : จากกรุงเทพฯ - วัดป่าเลไลยก์.. ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - -- - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - -- - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม