หามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
อุทยานแห่งชาติลานสาง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก
สอบถามข้อมูล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติลานสาง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
โทรศัพท์ 084-0489977, 086-4433010
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  การเดินทาง + แผนที่อุทยานแห่งชาติลานสาง

  น้ำตกลานสาง

  แผนที่อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

  อุทยานแห่งชาติทั่วไทย
 
สถานที่พักแรม


  อุทยานแห่งชาติลานสาง
  มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่าชุกชุม และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น เช่น น้ำตกที่งดงามหลายแห่ง ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป คือ น้ำตกลานสาง เหมาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง อุทยานแห่งชาติลานสาง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 104 ตารางกิโลเมตร หรือ 65,000 ไร่

  ประวัติความเป็นมา :-
  ตามตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่ป่าลานสางยังอุดมสมบูรณ์อย่างเต็มที่เมื่อประมาณ 200 กว่าปี สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกทัพไปตีเชียงใหม่ครั้งที่ 2 ทรงหยุดพักพลที่บ้านระแหงแขวงเมืองตาก มีพวกมอญหนีพม่าเข้ามาสวามิภักดิ์ พระเจ้าตากสินได้ยกทัพเข้าตีขับไล่พม่าซึ่งตามมอญเข้ามา ในคืนหนึ่งพระองค์ได้พลัดหลงทางออกไปจากกองทัพ ทำให้ไพร่พลทหารของพระองค์พากันออกติดตามก็ไม่พบ ประจวบกับภูมิประเทศซึ่งในสมัยนั้นเป็นป่าทึบรกชัฎ ในเวลากลางคืนเดือนมืดทำให้ยากแก่การติดตาม ทหารทุกคนก็ล้ากำลังลงจึงพากันหยุดพัก ขณะที่ทหารไทยเหล่านั้นหยุดพักอยู่ก็เกิด ปาฏิหารย์ มีแสงสว่างพุ่งสู่ท้องฟ้าพร้อมกับได้ยินเสียงม้าร้องอื้ออึง ทหารที่พักอยู่นั้นก็ต่างพากันรีบตรงไปหาจุดที่มีแสงสว่างนั้น พอไปถึงจึงเห็น พระเจ้าตากสินประทับม้าพระที่นั่งกลางลานนั้น มีแสงสว่างออกมาจากพระวรกายพรั่งพร้อมไปด้วยทหารพม่า ประมาณ 50 คน คุกเข่าหมอบกราบสวามิภักดิ์ยอมแพ้อยู่เบื้องหน้า ซึ่งแสงสว่างจากพระองค์นี้ทำให้บริเวณนั้นสว่างไปทั่ว ทหารไทยต่างตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันนั้น ประจวบกับเวลานั้นเวลาฟ้าสางพอดี ต่อมาบริเวณนี้เรียกว่า " ลานสาง "

  ในปี พ.ศ. 2498 ป่าไม้เขตตาก ( นายประดิษฐ์ วนาพิทักษ์ ) ได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ริเริ่มจัดบริเวณ น้ำตกลานสาง เป็นวนอุทยานเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2502 ให้กำหนดป่าลานสาง จังหวัดตาก และป่าอื่นๆ รวม 14 ป่า เป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2504 กรมป่าไม้ได้ริเริ่มดำเนินการสำรวจเบื้องต้นป่าลานสาง และในปี พ.ศ. 2505 ในโครงการแผนพัฒนาภาคเหนือได้ให้ควมช่วยเหลืออีกด้วย ในขั้นแรกกรมป่าไม้ได้ประกาศป่าลานสางเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 342 ( พ.ศ. 2511 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ทั้งได้ดำเนินการจัดตั้งป่าสงวนแห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งอุทยานแห่งชาติลานสาง โดย นายสุรินทร์ อร่ามกุล ได้รายงานผลการสำรวจตามหนังสืออุทยานแห่งชาติลานสาง ที่ กส 0708 (ลส.)/พิเศษ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 และโดยนายสมยศ สุขะพิบูลย์ นักวิชาการป่าไม้ 4 ตามหนังสือที่ กษ 0808 (ลว.)/115 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ปรากฏว่ามีสภาพป่าธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งมีน้ำตกหลายแห่ง และสัตว์ป่าชุกชุม เหมาะสมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ดังนั้นกองอุทยานแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดตั้งป่าลานสาง เป็น อุทยานแห่งชาติลานสาง โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าลานสาง ในท้องที่ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 15 ของประเทศ


  สถานที่น่าสนใจ :-


  ผาลาด อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ทางหลวงเอเซีย 2 สาย สายตาก - แม่สอด เข้ามาตามถนนสายลูกรังที่แยกไปหาที่ทำการประมาณ 1 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นแผ่นหินลาดชันน้อย ขนาดกว้างประมาณ 25 เมตร ยาวประมาณ 40 เมตร เป็นท้องน้ำของห้วยลานสาง สายกระแสน้ำของห้วยลานสางจะไหลบ่าไปตามแผ่นหินแผ่กระจายออกเป็นแผ่นบางๆ แล้วค่อยรวมตัวไหลลงแอ่งเล็กๆ

  น้ำตกลานเลี้ยงม้า อยู่ตอนต้นของลำห้วยลานสางถัดขึ้นไปจากผาลาดประมาณ 200 เมตร มีลักษณะเป็นเนินเตี้ยกลางเว้าเป็นช่องว่างประมาณ 6 เมตร กระแสน้ำที่ไหลมาตามลำห้วยลานสาง เมื่อไหลถึงเนินเตี้ยๆ น้ำจะไหลมาตามช่องหินซึ่งแคบเล็กลง น้ำจะถูกบีบจนมีระดับความสูงพุ่งผ่านยอดน้ำตก

  น้ำตกลานสาง อยู่ตอนบนของห้วยลานสาง ถัดขึ้นไปจากน้ำตกลานเลี้ยงม้าประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นน้ำตกชั้นที่ ผู้นิยมไปท่องเที่ยวมากที่สุด มีความสูงประมาณ 40 เมตร น้ำตกจะไหลพุ่งออกจากซอกเขา แล้วหักเหลี่ยมลดหลั่นลงมา 3 ชั้น รวมตัวลงสู่แอ่งน้ำตกลานเลี้ยงม้า

  น้ำตกผาเงิน เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยผาเงิน น้ำตกผาเงินมีความสูงประมาณ 15 เมตร น้ำตกนี้จะมี น้ำไหลเฉพาะฤดูฝนและฤดูหนาว ความงามของน้ำตกแห่งนี้อยู่ที่ ผาเงิน ซึ่งมีลักษณะสูงชัน เป็นหลืบเหลี่ยมบางตอน มีหินงอกหินย้อยลักษณะแปลกประหลาด

  น้ำตกน้ำย้อย อยู่สูงชันขึ้นไปจากลำห้วยลานสาง มีลักษณะเป็นซอกแคบๆ น้ำตกนี้มีความสูงประมาณ 8 เมตร

  น้ำตกผาเท อยู่สูงขึ้นไปจากลำห้วยห่างจากน้ำตกผาน้อยประมาณ 2 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นหน้าผาชันดิ่งสูงประมาณ 25 กิโลเมตร

  สภาพภูมิประเทศ :-
  สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีเทือกเขาหลวงกั้นเป็นแนวแบ่งกึ่งกลาง อุทยานแห่งชาติ ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ มี ยอดเขาอุมยอมเป็นยอดเขาสูงที่สุด สูงประมาณ 1,065 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่จะลาดต่ำลงมาทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณน้ำตกลานสาง

  สภาพภูมิอากาศ :-
  สภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ

  ฤดูฝน :- เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม
  ฤดูหนาว :- เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม มีอุณหภูมิต่ำสุด ~ 7 องศาเซลเซียส
  ฤดูร้อน :- เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน มีอุณหภูมิสูงสุด ~ 43 องศาเซลเซียส

  พรรณไม้ :-
  ชนิดป่าและพันธุ์ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติลานสาง ประกอบด้วยชนิดป่าได้แก่

  ป่าสนเขา ขึ้นอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 700 เมตร
  พันธุ์ไม้ที่พบมาก ได้แก่ ไม้สน อาจจะขึ้นปนอยู่กับไม้เต็ง รังเหียง พลวง

  ป่าดิบเขา ป่าดิบนี้อยู่ตามบริเวณเทือกเขาสูงใกล้สันปันน้ำ
  พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ ได้แก่ ไม้ก่อและไม้เนื้ออ่อน

  ป่าเบญจพรรณ เป็นป่าที่ไม่รกทึบนัก มีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ฤดูแล้งต้นไม้เกือบทั้งหมดจะผลัดใบ
  พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ ได้แก่ ไม้สัก มะค่าโมง เสี้ยว เปล้า เก็ดแดง ประดู่ ตะคร้อ สมอแดง เป็นต้น

  นอกจากนี้ ยังมีป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรังเป็นบางส่วน

  สัตว์ป่า :-
  สัตว์ป่าที่พบ ส่วนใหญ่ได้แก่ เลียงผา เก้ง กวาง เสือไฟ หมู่ป่า ลิง ค่าง บ่าง ชะนี อีเห็น ชะมด กระต่าย บ่างแป้ว และกิ้งก่าบิน เป็นที่น่าจะศึกษาชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างยิ่ง

  ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่    การเดินทาง + แผนที่อุทยานแห่งชาติลานสาง..คลิกที่นี่   
Custom Search
   
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม